Een nieuwe belofte

De 76e editie van de Maria Ommegang wordt zwaar gehinderd door de coronacrisis. De stoet zal niet door de straten trekken, maar zonder publiek in de Gertrudiskerk. Deze unieke gebeurtenis wordt door ZuidWestTV rechtstreeks uitgezonden op 28 juni vanaf 14.00 uur (Ziggo kanaal 40 of KPN kanaal 1420)

Lees verder

St Jacobspoort opgegraven

Een (deel van) de uit eind 15e cq begin 16e eeuw daterende stadspoort is bij het bouwrijp maken van het vroegere Spiritus-(Nedalco) terrein blootgelegd. Een belangrijk historisch relict dat al dateert van vóór de vestingtijd. Als deze resten zichtbaar blijven, houden ze mede de herinnering levend aan zowel de handelsstad als vestingstad die beide voor de Nederlanden een belangrijke rol vervulden.

Lees verder