Het bestuur van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom heeft de samenwerking met de redactie van De Waterschans, het tijdschrift van de Kring, beëindigd vanwege langdurige communicatieproblemen tussen de redactie en het bestuur. Pogingen hierin verbetering te brengen hebben niet tot resultaat geleid en het bestuur heeft er geen vertrouwen in dat deze situatie met de huidige samenstelling van de redactie op te lossen is. Het bestuur zal de verantwoordelijkheid voor het uitbrengen van De Waterschans tijdelijk waarnemen totdat er een nieuwe redactie is gevormd.
De leden zullen binnenkort via de nieuwsbrief verder op de hoogte worden gebracht.
Voor dringende vragen kunt u terecht bij de voorzitter of de secretaris van de Kring.

Uw reactie?