Van de vier in het voorjaar aangeboden Hofzaallezingen hebben slechts twee lezingen nog doorgang kunnen vinden. Dat betroffen de lezing op 3 maart ‘De Bourgondische hofcultuur in Bergen op Zoom’ door Marion Boers en de lezing op 10 maart ‘Keldermans te paard’ door Merlijn Hurx.
Door de Covid-19 pandemie zijn de twee overige lezingen toen komen te vervallen en voorlopig doorgeschoven naar
6 oktober ‘Doe wat nodig is voor het behoud van de inkomst’ door Joey Spijkers en
13 oktober ‘Kwade tijden en vluchtelingen in de 16e eeuws’ door Carine Sarvaas–Wytema.
Het Coronavirus is echter nog steeds niet onder controle.
De capaciteit van de Hofzaal is met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM ook ruim onvoldoende om alle verwachte deelnemers te herbergen. Ook alternatieve locaties zijn op die data niet beschikbaar.
Om die reden heeft de werkgroep helaas moeten besluiten om de twee geplande lezingen in oktober uit te stellen naar 2021.
Begin volgend jaar zal bekend gemaakt worden wanneer en waar de twee resterende lezingen gehouden zullen worden.
Voor vragen kunt u mailen naar lezingenreeks@bergenopzoom.nl.

Uw reactie?