In samenwerking met Stichting Dialectgenootschap De Berregse KamerDBK-Dialectgenootschap

Docent: leden van het Dialectgenootschap DBK
Bergs dialect is het geheel van Bergse klanken, zinsintonatie, woorden, betekenissen, uitdrukkingen, zegswijzen, spreekwoorden, vaste verbindingen en grammaticale verschijnselen die afwijken van het Standaardnederlands. Sommige van die klanken, woorden enz. kunnen ook wel in andere dialecten voorkomen, maar niet in dezelfde combinatie als in het Bergs.
Het dialect is een (nog steeds) levende spreektaal. Zoals het Nederlands verandert, verandert ook het Bergs dialect. Zal het dialect ooit geheel verdwijnen … ?
Om er voor te zorgen dat het rijke dialect in Bergen op Zoom niet verdwijnt onderneemt De Berregse Kamer allerlei activiteiten om het Bergs vast te leggen en levend te houden. Denk daarbij aan het Groot Berregs Diktee, het Bergs Woorden-boek en andere boekjes.
De Berregse Kamer stelt tijdens de module het volgende aan de orde:

Hans Heestermans over zijn eigen dialect

Hans Heestermans over zijn eigen dialect

  1. Herkomst en ontwikkeling van het Nederlands; dialect in het algemeen;
  2. Bergs dialect (vervolg); vastleggen van het dialect; schrijven van het dialect.
  3. Dialecten op de Brabantse Wal.

Tijdens de bijeenkomsten zijn de deelnemers actief bezig met het Bergs dialect.

Beluister Bergs dialect
Beluister Halsters dialect