Docent: Willem Vermeulen

Johannes Calvijn. ets 16e eeuw. Universiteitsbibliotheek Génève

Les 1 / tijdvak: Zestiende eeuw.
– algemene inleiding op het begrip reformatie en protestantisme.
– Luther, Erasmus, Calvijn.
– ontwikkelingen in Bergen op Zoom tussen 1517 – 1580.
– 1580: de stad kiest voor de prins.
– ds. Baselius – periode van opbouw van het maatschappelijk leven.

Les 2 / tijdvak: 1580 – 1829
– bevoorrechte religie en het gedoogbeleid.
– Eglise Walonne en Lutherische Gemeinde.
– 1747: de Fransen vernielen o.a. de Gertrudiskerk.
– 1798: Bataafse republiek en de gelijkberechtiging der religies.
– het  ‘algemeen reglement’ van 1815 en de (binnen)kerkelijke strubbelingen.
– de rechtszaak over de Gertrudiskerk en de bouw van de Maagdkerk.

 Les 3 / tijdvak: 1828 – heden.
– 1857 afgescheidenen in de Dubbelstraat.
– vrijheid van onderwijs / schoolstrijd. Vereniging Nehemia.
– 1892 afgescheidenen en dolerenden samen in de Moeregrebstraat
– begin twintigste eeuw: bouw van Vrederust.
– twee stromingen op het Hervormde erf / verenigingslokaal Williamstraat.
– 1928: Bouw van de Gereformeerde kerk aan het Bolwerk.
– 40-45 en het I.K.O.
– vijftiger tot en met zeventiger jaren: Gereformeerd vrijgemaakten en de evangelische beweging.
– Samen op Weg / fusie tot één protestantse gemeente rond de Ontmoetingskerk aan het Bolwerk.
-oecumenische ontwikkelingen.