Bergen in brokken

29.95

Bergen in Brokken beschrijft 50 gebouwen die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn gesloopt in de gemeente Bergen op Zoom. Leden van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom selecteerden de lijst van de te beschrijven objecten, deden onderzoek en schreven de artikelen. Dit alles om het 50 jarige jubileum van deze vereniging te vieren, maar ook om te onderstrepen dat wat eenmaal tot brokken is vermalen, ook echt is verdwenen.
Nog steeds is de stad een prachtige plek om ‘hier vandaan te willen komen’ (Bert Bevers), maar oudere, c.q. oud- Bergenaren herinneren zich nog hoe veel plekjes er in hun jeugd uit zagen. De expansie van de jaren zestig en zeventig heeft zijn sporen in de stad zeker nagelaten. De bewustwording dat wat verloren gaat, niet meer terugkomt heeft er toe geleid dat tegenwoordig wat omzichtiger met stadsvernieuwing wordt omgegaan. In dat opzicht is deze publicatie een les voor jongere generaties. Voor ouderen is het ook een feest van herkenning. Een geweldig bezit voor Bergenaren met hart voor de stad.

ISBN 978-90-73437-27-2
Ledengeschenk 2018

Categorie: