Over honderd jaar is alles voorbij

10.00

In haar ouderlijk huis vond Truus Stevens een doos vol brieven uit de periode 1928-1937, meestal een briefwisseling tussen haar vader Nol en zijn vrienden, maar ook tussen Nol en Truus’moeder Lien, toen nog zijn meisje en later verloofde.
Tezamen vormen de brieven een interessant tijdsdocument. Ze geven een beeld hoe de crisis het leven van ‘gewone’ mensen beinvloedde en hoe zij zich daaronder voelden.
Dit boek bevat naast een selectie uit de verzameling brieven een beknopte schets van het maatschappelijk en economisch kader waarbinnen ze geschreven zijn.
ISBN 90-70641-75-5
Ledengeschenk 2005

Tweedehands aanbodbij derden
Categorie:

Beschrijving

Nog niet in te zien