Actualiteiten

14 januari 2023

Gròòt Berregs Diktee 2023 en Ver’alewedstrijd

Een beetje ongelukkig valt het Berregs diktee op dezelfde datum als de herdenking van de watersnoodramp in 1953
14 januari 2023

Herdenking watersnoodramp 1953

Kranten attenderen op de komende herdenking van de Watersnoodramp; ook lokaal is hier veel aandacht voor, met focus op de gebeurtenissen in Halsteren en Lepelstraat
9 januari 2023

Filmmateriaal na Watersnood

Rudi Dercks attendeerde ons op filmbeelden die gemaakt zijn na de Watersnood die goed de omvang van de catastrofe in beeld brengen. Bergen op Zoom komt hier ook kort in voor.
28 december 2022

Stadsexcursie RNR

Geen grap, op zaterdag 1 april 2023 zal weer een stadsexcursie plaatsvinden. We gaan op bezoek bij oude hoofdgebouw van Rogier Nerincx Richter!
27 december 2022

Bergen op Zoom na Watersnoodramp 1953

'eerste oase na een woestijn van leed'
24 december 2022

Geschiedenisquiz 2023

De 18e quiz waar u uw kennis van de Bergse geschiedenis kunt meten. Schrijf uw team nu in!
22 december 2022

Werkgroep quiz zoekt aanvulling

Hier is uw kans om actief aan de Kring deel te nemen. Extra plezier mét en ván uw hobby of vakgebied
6 december 2022

Gradatus, uw eigen torenkamer

Een torenkamer in de Peperbus wordt dank zij crowdfunding ingericht met historische elementen. U kunt daar aan bijdragen
4 december 2022

Een zilveren topstuk voor het Markiezenhof

Opnieuw is de stichting Bergen op Zilver er in geslaagd een zilveren pronkstuk van een Bergse zilversmid te (laten) verwerven. De stichting Mastboom-Brosens bood deze in bruikleen aan het Markiezenhof aan.