16 juni 2020

St Jacobspoort opgegraven

Een (deel van) de uit eind 15e cq begin 16e eeuw daterende stadspoort is bij het bouwrijp maken van het vroegere Spiritus-(Nedalco) terrein blootgelegd. Een belangrijk historisch relict dat al dateert van vóór de vestingtijd. Als deze resten zichtbaar blijven, houden ze mede de herinnering levend aan zowel de handelsstad als vestingstad die beide voor de Nederlanden een belangrijke rol vervulden.
11 juni 2020

Afscheid Willem van Ham

Het afscheid van de op 3 juni j.l. overleden Dr Willem van Ham was een indrukwekkende en sfeervolle gebeurtenis. De hier weergegeven toespraken tonen eens temeer welke grootheid we thans moeten loslaten. Ze vormen tezamen een digitaal monument voor ons erelid.
29 mei 2020

De deuren gaan (voorzichtig) weer open

Het zijn niet alleen de terrassen en Markiezenhof die (met beperkingen) gasten ontvangen, maar ook de Scherminckel in het Archeologisch museum en de stadsgidsen heten u welkom.
29 mei 2020

Bedstro

Vanweg een geplande verhuizing moet familie van den Bosch node afscheid nemen van hun vele (Bergse geschiedenis-)boeken en schilderijen. Misschien is er iets van uw gading bij.
21 mei 2020

Waterschans 2020-I

Waterschans 2020-01 vormt een themanummer waarin Anton van Duinkerken centraal staat. Vooral zijn band met de Bergse Vastenavond komt aan de orde.
5 april 2020

Pandemie: niets nieuws onder de zon

De geschiedenis kent meer perioden waarin een ziekte over de wereld rondwaarde. De pest is misschien de meest bekende, maar er is meer ...
28 maart 2020

Hofzaallezingen naar oktober (2020)

De nieuwe data voor de laatste twee Hofzaallezingen zijn definitief, t.w. 6 en 13 oktober a.s.
22 maart 2020

Kunst of kitsch?

Als het om een origineel Bergs stukje werk gaat, maakt het niet uit wat de specialisten er van vinden. Een Bergenaar met het hart op de juiste (lees: ansjovinistische) plaats vindt het sowieso onbetaalbaar.
22 maart 2020

Anton van Duinkerkenwandeling

Ofschoon Koningsdag niet doorgaat (te grote bevolkingsconcentraties) is bedacht om op die datum een thematische stadswandeling rondom Anton van Duinkerken te houden. Onder voorbehoud, natuurlijk.