1 december 2020

Presentatie ledengeschenk 2020: Jan IV van Bergen

Een nieuwe studie over Jan IV van Glymes werd (helaas) slechts in kleine kring gepresenteerd. De verspreiding kent een heel wat grotere kring: het is het nieuwe ledengeschenk van de Geschiedkundige Kring.
5 september 2020

Nogmaals: “De Zuid”

Een reactie op het eerdere bericht over een gietijzeren tableautje werpt een nieuw licht op dit Bergse kleinood
13 juli 2020

Oud voorzitter Bert van der Stoel overleden

Recent is ons weer een prominent lid van de Bergse samenleving ontvallen. Naast vele andere functies was Bert in de jaren '80 voorzitter van de Geschiedkundige Kring.
27 juni 2020

Een nieuwe belofte

De 76e editie van de Maria Ommegang wordt zwaar gehinderd door de coronacrisis. De stoet zal niet door de straten trekken, maar zonder publiek in de Gertrudiskerk. Deze unieke gebeurtenis wordt door ZuidWestTV rechtstreeks uitgezonden op 28 juni vanaf 14.00 uur (Ziggo kanaal 40 of KPN kanaal 1420)
23 juni 2020

Overlijden Jan van Mosselveld

De redactie ontving het bericht dat oud-archivaris Jan van Mosselveld onlangs op de leeftijd van 93 jaar overleed.
16 juni 2020

St Jacobspoort opgegraven

Een (deel van) de uit eind 15e cq begin 16e eeuw daterende stadspoort is bij het bouwrijp maken van het vroegere Spiritus-(Nedalco) terrein blootgelegd. Een belangrijk historisch relict dat al dateert van vóór de vestingtijd. Als deze resten zichtbaar blijven, houden ze mede de herinnering levend aan zowel de handelsstad als vestingstad die beide voor de Nederlanden een belangrijke rol vervulden.
11 juni 2020

Afscheid Willem van Ham

Het afscheid van de op 3 juni j.l. overleden Dr Willem van Ham was een indrukwekkende en sfeervolle gebeurtenis. De hier weergegeven toespraken tonen eens temeer welke grootheid we thans moeten loslaten. Ze vormen tezamen een digitaal monument voor ons erelid.
29 mei 2020

De deuren gaan (voorzichtig) weer open

Het zijn niet alleen de terrassen en Markiezenhof die (met beperkingen) gasten ontvangen, maar ook de Scherminckel in het Archeologisch museum en de stadsgidsen heten u welkom.
29 mei 2020

Bedstro

Vanweg een geplande verhuizing moet familie van den Bosch node afscheid nemen van hun vele (Bergse geschiedenis-)boeken en schilderijen. Misschien is er iets van uw gading bij.