Behorend bij de achtste les van jaar 2 van Jac Backx hieronder de syllabus in pdf.

De link naar het digitale Vaderlandsch A-B Boek: http://www.dbnl.org/tekst/swil002vade01_01/index.php