Op maandagavond 17 juni is er gelegenheid om kennis te maken met de School voor Geschiedenis. Vanaf 19.15 uur is iedereen welkom in het Moller Lyceum, ingang Le Grandstraat te Bergen op Zoom. Om 19.30 uur start het programma, waarin enkele docenten een korte introductie geven van hun les. Tevens wordt er informatie verstrekt over het lesprogramma, de lestijden en de kosten. Ook kan het schriftelijke lesmateriaal worden ingezien.
De Open Avond wordt om 21.00 uur afgesloten.
Belangstellenden kunnen zich voor deze avond bij voorkeur aanmelden via de heer Frans Witjes, telefoon 06 21631301 of e-mailadres svg@geschiedkundigekringboz.nl
Nadere informatie over de School voor Geschiedenis is ook te vinden op de website van de Geschiedkundige Kring www.geschiedkundigekringboz.nl

Vergelijkbare berichten