De Geschiedkundige Kring is een vereniging met bijna 1200 leden waarvan u via deze website voor minimaal 27€ per jaar lid kunt worden. Door het lidmaatschap steunt u het werk van de Kring: bestudering en verspreiding van de geschiedenis van stad en land van Bergen op Zoom. Opkomen voor het cultureel erfgoed en het verwerven van objecten die van belang zijn voor de geschiedenis van stad en land.

U ontvangt trouw elk kwartaal het 40 pagina’s tellende tijdschrift ‘De Waterschans’. Naast boeiende artikelen en vaste rubrieken treft u daarin ook uitnodigingen aan voor excursies, lezingen, cursussen en de jaarlijkse ledenvergadering. Bovendien heeft u recht op het tweejaarlijks geschenk aan de leden.
Als u nu lid wordt krijgt u dit geschenk (of een geschenk uit eerdere jaren, mits nog beschikbaar) als extra hartelijk welkom.

Wilt U lid worden? Vul dan het formulier hieronder in.


 

  Uw geslacht

  Uw voornaam

  Uw achternaam

  Uw email (verplicht)

  Uw geboortedatum (niet verplicht) (dd-mm-jjjj)

  Uw adres

  Uw postcode

  Uw Woonplaats

  Uw telefoonnummer

  Uw keuze voor het geschenk

  Uw inschrijving per datum (dd-mm-jjjj)

  Reden van inschrijving