Missie

Het stimuleren van de belangstelling voor de geschiedenis van Stad en Land van Bergen op Zoom bij de leden van de vereniging in het bijzonder en bij het grote publiek in het algemeen.

Bestudering geschiedenis

De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom richt zich op bevorderen van kennis met betrekking tot de geschiedenis van westelijk Noord Brabant, en van het Markiezaat Bergen op Zoom in het bijzonder en richt zich daarbij vooral, maar niet uitsluitend, op de bewoners van het bedoelde gebied.
Daartoe wordt langer bekende en nieuw verworven kennis op verschillende wijzen aangeboden. Zo geeft de Kring een kwartaaltijdschrift ‘De Waterschans’ uit in een aantrekkelijke opmaak, worden lezingen en excursies georganiseerd, en specifieke publicaties uitgegeven. Deze publicaties zijn opgenomen in een boek, cd, dvd of anderszins.
Ook heeft de Kring de School voor Geschiedenis opgericht, die de deelnemers in tien thema-avonden per jaar informeert over velerlei aspecten van het vroegste tot het recente verleden van het gekozen studiegebied. De website is, in combinatie met Facebook en nieuwsbrief, het medium dat actuele informatie over activiteiten van de Kring gemakkelijk toegankelijk maakt voor leden en niet-leden.

De Geschiedkundige Kring werkt aan deze doelstellingen door:

  • Het uitgeven van een tijdschrift per kwartaal (De Waterschans)
  • De School voor Geschiedenis
  • Het doen uitgeven van publicaties (om het jaar)
  • Het organiseren van lezingen en excursies (jaarlijks)
  • Het oprichten en in stand houden van werkgroepen
  • Samenwerking met andere gelijkgerichte organisaties of personen.

Behoud erfgoed

De Geschiedkundige Kring spant zich ook in voor het behoud van waardevol cultureel erfgoed in Bergen op Zoom en omgeving. Niet alleen het gebouwde erfgoed maar ook het landschap. Daartoe werkt zij zo nodig ook samen met andere organisaties.