De stad Bergen op Zoom kan bogen op een uitgebreid scala aan onderzoeksverslagen en publicaties over de recente en minder recente geschiedenis van de stad.
Jaarlijks groeit deze indrukwekkende hoeveelheid nog aan. Het uitbrengen van publicaties staat of valt echter met te verwachten verkoopresultaten. De Geschiedkundige Kring draagt vaak op enigerlei wijze bij om publicatie van dergelijke studies mogelijk te maken.
Het is de laatste jaren gebruikelijk om zo’n boek als periodiek geschenk aan de leden van de Geschiedkundige Kring aan te bieden. De publicaties die onder verantwoordelijkheid van, of met medewerking van de Geschiedkundige Kring tot stand kwamen vormen inmiddels al een indrukwekkende reeks.
Naast het tijdschrift de Waterschans vormt deze reeks een van de kroonjuwelen van de Kring, en voor leden een geweldige verrijking van het lidmaatschap. Voor anderen een extra reden om zo spoedig mogelijk lid te worden. Niet alle publicaties zijn nog via de Geschiedkundige Kring verkrijgbaar; soms treft u ze nog in de reguliere boekhandel, en met enige regelmaat (en geluk!) zijn oudere publicaties in antiquariaten te vinden.
Bij het vijftigjarig jubileum biedt de Geschiedkundige Kring dergelijke publicaties deels ook digitaal beschikbaar. In de ‘winkel’ van de Geschiedkundige Kring kunt u deze vinden en opvragen.