Cursusjaar 2022-2023

Vanaf het derde jaar*) wordt de stof in modules aangeboden. Een module beslaat 3 lesavonden. Met deze modulaire opzet kan een onderwerp meer worden uitgediept en worden de cursisten bovendien op een actieve manier bij het onderwerp betrokken. Hieronder staan de modules die geprogrammeerd staan voor het cursusjaar 2022-2023.
*) Modules kunnen alleen worden gevolgd door zij die beschikken over het certificaat van het tweede leerjaar van de School voor Geschiedenis

>>>> Direct naar de modules waarvoor ingeschreven kan worden<<<<

Modulenaam (klik op de titel om in te schrijven) Docent Periode Data 22/23 Opmerkingen
M17 Bergs Dialect Bergse Kamer 1e helft 3-10-17 oktober Afgerond
M15 Oud Schrift uit de 15e en 16e eeuw Yolande Kortlever 1e helft 3-10-17 oktober Afgerond
M24 Vastenavond in het Krabbegat groep 1 Eric Elich 1e helft 10-17-31 oktober Afgerond
M9 Dorpen in het Markiezaat Cees Vanwesenbeeck 1e helft 31 okt, 7-14 november Loopt
M19 Protestantisme Willem Vermeulen 1e helft 31 okt, 7-14 november Loopt
M24 Vastenavond in het Krabbegat groep 2 Eric Elich 1e helft 21-28 november, 12 december Inschrijving gesloten
M11 De cultuur van de christelijke religie zoals (de inventaris van) de Gertrudiskerk ons die vertelt Hans Smout (locatie Gertrudiskerk) 1e helft 21-28 november, 12 december Inschrijving gesloten
M5 Historische ontwikkeling van het landschap rond Bergen op Zoom Willem de Weert 2e helft 16-23-30 januari Inschrijving geopend
M7 Het Markiezenhof Jan Weyts 2e helft 16-23-28 januari Inschrijving geopend
M23 2000 jaar muziek, in/over/verbonden met, Bergen op Zoom Koert Damveld 2e helft 16-23-30 januari Inschrijving geopend
M2 Potmakers in Bergen op Zoom van ambachtelijk familiebedrijf naar industriële bedrijvigheid Gerrit Groeneweg 2e helft 27 februari, 6-13 maart Inschrijving geopend
         
         
Overige modules (niet geroosterd in 22/23)        
M1 Bedrijvigheid en industrie        
M3 Kunst en Cultuur        
M4 Stadsplattegrond 2e helft 19e en 20e eeuw        
M6 Gertrudiskerk        
M8 Vondstdeterminatie        
M10 Oud Schrift uit de 17e en 18e eeuw        
M12 Inleiding archiefonderzoek        
M 13/21 Genealogie voor beginners/gevorderden        
M14 Portretten in het Markiezenhof **)        
M16 Vissers en Schippers        
M18 het Stadhuis        
M20 Katholicisme        
M22 Stadsgezichten, topografische voorstellingen van Bergen op Zoom **)        
         
         
Rooster modules 2022 – 2023. Modules op dezelfde avond kunnen niet tegelijk gevolgd worden.

** Deze modules worden voorlopig niet meer gegeven.