De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom heeft als missie het stimuleren van de belangstelling voor de geschiedenis. De School voor Geschiedenis biedt cursisten de gelegenheid om kennis te maken met de geschiedenis van stad en ommeland, in de context van de regionale en internationale geschiedenis.
De School voor Geschiedenis staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in het verleden van Bergen op Zoom en omstreken. Leden en niet-leden zijn van harte welkom. Er is geen minimum opleiding vereist. De lessen worden gegeven door vakbekwame docenten en specialisten in de aangeboden onderwerpen.
Het cursusjaar loopt van midden september tot eind april. De lessen worden gegeven op maandagavond van 19.30 u tot 21.30 u. De cursus begint met 2 vaste cursusjaren waarin de cursisten een gedegen basiskennis verwerven om na het 2e jaar met keuzemodules zich nader te verdiepen.

Eerste cursusjaar

Het eerste jaar bestaat uit 9 lesavonden plus een bijzondere stadswandeling. Na een algemene inleiding zal ingegaan worden op de nederzettingsgeschiedenis en de stadsplattegrond. gevolgd door lessen over bestuur en rechtspraak, religie, jaarmarkten en kermissen, vroege bedrijvigheid en industrie, de militaire geschiedenis en een beknopte inleiding op bouwgeschiedenis. Een korte toelichting op de lessen kunt u hier lezen,

Tweede cursusjaar

Het tweede jaar gaat verder waar het eerste cursusjaar gestopt is. Ook wordt een aantal nieuwe onderwerpen behandeld als literatuurgeschiedenis, mode, onderwijs en muziek. Een beknopte uiteenzetting van de lessen kunt u hier inzien.

Derde cursusjaar (en volgende)

Vanaf het derde cursusjaar wordt de stof in modulen aangeboden. Een module beslaat 3 lesavonden.
Met deze modulaire opzet kan een onderwerp meer worden uitgediept en worden de cursisten bovendien op een actieve manier bij het onderwerp betrokken. Per jaar kan een cursist in beginsel maximaal twee modules volgen.

Modules
Het actuele module-aanbod voor het derde en volgende jaren vindt u op de pagina Programma Modules. De School streeft naar een jaarlijkse uitbreiding van het aantal modules zodat de cursisten steeds iets nieuws te kiezen hebben. Ook zonder verdere aanvulling van dit pakket kan eenieder al jaren achtereen een onderwerp van zijn gading vinden. Los van de andere activiteiten en publicaties is dit al een goede reden om lid van de Geschiedkunidge Kring te worden, én… te blijven.

Docenten

docenten School voor Geschiedenis

Per onderwerp zijn docenten beschikbaar om de lessen te verzorgen. Onderstaande docenten verzorgen thans in het 1e, 2e of 3e jaar een of meerdere lessen:

 • Dhr. Jac Backx
 • Dhr. Han Bos
 • Dhr. Jan Brok
 • Dhr. Ard-Jan Bruijs
 • Dhr. Koert Damveld
 • Mevr. Elly van Eekelen
 • Dhr. Eric Elich
 • Dhr. Gerrit Groeneweg
 • Dhr. Jan Hopstaken
 • Mevr. Irene van Kemenade
 • Mevr.  Yolande Kortlever
 •  Dhr. Frans van Loon
 • Mevr. Marianne Siewe
 • Dhr. Johan Stalknecht
 • Dhr. Hans Smout
 • Dhr. Marc van der Steen
 • Dhr. Cees Vanwesenbeeck
 • Dhr. Willem Vermeulen
 • Dhr. Marco Vermunt
 • Dhr. Willem de Weert
 • Dhr. Jan Weyts
 • Dhr. Laurijs Weyts
 • Mevr. Ria Weyts-Ramondt