Cursusjaar 2022-2023

Vanaf het derde jaar*) wordt de stof in modules aangeboden. Een module beslaat 3 lesavonden. Met deze modulaire opzet kan een onderwerp meer worden uitgediept en worden de cursisten bovendien op een actieve manier bij het onderwerp betrokken. Hieronder staan de modules die geprogrammeerd staan voor het cursusjaar 2022-2023.
*) Modules kunnen alleen worden gevolgd door zij die beschikken over het certificaat van het tweede leerjaar van de School voor Geschiedenis

Klik op de titel om de beschrijving te lezen en de module te ‘bestellen’.

(Vanaf 2022 schrijft u in voor de module en betaalt u vooraf via de webshop. Mocht deze onverhoopt niet doorgaan, dan ontvangt u een voucher om de volgende keer dat deze gegeven wordt in te schrijven zonder te betalen.)

Complete lijst met modules. De vetgedrukte worden in cursusjaar ’22/’23 gegeven.

Module 1 Bedrijvigheid en industrie

Module 2 Potmakers in Bergen op Zoom van ambachtelijk familiebedrijf naar industriële bedrijvigheid

Module 3 Kunst en Cultuur

Module 4 Stadsplattegrond 2e helft 19e en 20e eeuw

Module 5 Historische ontwikkeling van het landschap rond Bergen op Zoom

Module 6 Gertrudiskerk

Module 7 het Markiezenhof

Module 8 Vondstdeterminatie

Module 9 Dorpen in het Markiezaat

Module 10 Oud Schrift uit de 17e en 18e eeuw 

Module 11 De cultuur van de christelijke religie zoals (de inventaris van) de Gertrudiskerk ons die vertelt

Module 12 Inleiding archiefonderzoek 

Module 13 Genealogie voor beginners 

Module 14 Portretten in het Markiezenhof **)

Module 15 Oud schrift uit de 15e en 16e eeuw

Module 16 Vissers en Schippers

Module 17 Bergs dialect

Module 18 het Stadhuis

Module 19 Protestantisme 

Module 20 Katholicisme 

Module 21 Genealogie voor gevorderden 

Module 22 Stadsgezichten, topografische voorstellingen van Bergen op Zoom **)

Module 23 2000 jaar muziek, in/over/verbonden met, Bergen op Zoom

Module 24 Vastenavond bij ons in ‘t Krabbegat