Cursusjaar 2020-2021

Vanaf het derde jaar*) wordt de stof in modules aangeboden. Een module beslaat 3 lesavonden. Met deze modulaire opzet kan een onderwerp meer worden uitgediept en worden de cursisten bovendien op een actieve manier bij het onderwerp betrokken. Op dit moment kan worden gekozen uit de volgende modules: (klik op de titel voor een beschrijving)

Module 1 Bedrijvigheid en industrie

Module 2 Potmakers in Bergen op Zoom van ambachtelijk familiebedrijf naar industriële bedrijvigheid

Module 3 Kunst en Cultuur

Module 4 Stadsplattegrond 2e helft 19e en 20e eeuw

Module 5 Historische ontwikkeling van het landschap rond Bergen op Zoom

Module 6 Gertrudiskerk

Module 7 het Markiezenhof

Module 8 Vondstdeterminatie

Module 9 Dorpen in het Markiezaat

Module 10 Oud Schrift uit de 17e en 18e eeuw *)

Module 11 De cultuur van de christelijke religie zoals (de inventaris van) de Gertrudiskerk ons die vertelt

Module 12 Inleiding archiefonderzoek *)

Module 13 Genealogie voor beginners *)

Module 14 Portretten in het Markiezenhof **)

Module 15 Oud schrift uit de 15e en 16e eeuw *)

Module 16 Vissers en Schippers

Module 17 Bergs dialect

Module 18 het Stadhuis

Module 19 Protestantisme *)

Module 20 Katholicisme *)

Module 21 Genealogie voor gevorderden *)

Module 22 Stadsgezichten, topografische voorstellingen van Bergen op Zoom **)

Module 23 2000 jaar muziek, in/over/verbonden met, Bergen op Zoom

Module 24 Vastenavond bij ons in ‘t Krabbegat

Noot:

*) Deze modules worden niet elk cursusjaar aangeboden.
**) Deze modules zijn voorlopig uit het programma geschrapt.

Merk op dat het volgen van modules alleen open staat voor zij die in het bezit zijn van het certificaat tweede leerjaar van de School voor Geschiedenis