Docenten: Yolande Kortlever en Cees Vanwesenbeeck

Stamboomonderzoek is populair. Ook op de televisie wordt hier veel aandacht aan besteed. Denk maar aan programma’s als Verre verwanten, Verborgen verleden en Brieven boven water.

Stamboomonderzoek kan verslavend zijn. Zodra men de gegevens over de voorouders heeft gevonden, wil men vaak nog dieper de archieven in. Er borrelen vragen op zoals: Bestaat het huis nog waarin mijn grootouders gewoond hebben? Heeft mijn betovergrootvader soms iets uitgespookt wat niet door de beugel kon? Zijn er testamenten te vinden met boedelinventarissen van bezittingen? En nog veel meer.
Hoe verder men terug gaat in de tijd hoe lastiger het wordt om de teksten te lezen. Een cursus oud schrift kan de onderzoeker de nodige bagage leveren om deze oude bronnen te kunnen raadplegen.

In deze module besteden we aandacht aan de basisvaardigheden van het archiefonderzoek. Diverse casussen zullen de revue passeren.

In les 1 komt de methodiek van het archiefonderzoek aan de orde en krijgt u een inleiding genealogisch onderzoek.

In les 2 besteden we aandacht aan oud schrift en aan onderzoek naar een bepaalde gebeurtenis.

In les 3 vertellen we iets over huizenonderzoek en over onderzoek naar een bepaald maatschappelijk onderwerp.

Voorpagina van de Geschiedenis van het Gulden Vlies, gemaakt door Gauillaume Fillastre voor Jan III (plm 1485)