Leeuwenborgh, het Schepenhuis, de Oliphant en de Heerenkamer

Docent: Jan Weyts

Het Stadhuis is een complex en intrigerend gebouw, dat niet alleen vragen oproept over het ontstaan ervan maar ook hoe het gebruikt werd. Het historische stadhuis bestaat in hoofdzaak uit een samenvoeging van drie huizen aan de Grote Markt. Van west naar oost zijn dat de Oliphant,  het Schepenhuis en Leeuwenborch.

In de module komen daarvoor in twee lessen aan de orde:

  • Hoe is de relatie met andere vergelijkbare stadhuizen, maar ook met Lakenhallen en Belforten in de Nederlanden. Waar zetelden de stedelijke bestuurders, wat zijn de symbolen van macht en gezag. Hoe was de inrichting van die gebouwen en welke functies waren er in ondergebracht.
  • Wat is de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van het complex van de 14de tot de 21ste eeuw. Hoe ontwikkelde het gebouw zich uit het Schepenhuis door samenvoeging met Leeuwenborch en de Oliphant tot het huidige complex.
  • Welke functies hadden de verschillende onderdelen van het gebouw en wat betekenden die functies in het stedelijk leven? Aan de orde komen in het kort in het verlengde van de cursus Bestuur en Rechtspraak de betekenis van burgemeesters en schepenen, de civiele en strafrechtelijke zaken, de functies van Weesmeesters en Rentmeesters en meer?

Op een zaterdagochtend zal aansluitend een bezoek gebracht worden aan het stadhuis, waarbij ook meestal niet toegankelijke ruimten bezocht kunnen worden.

Het stadhuis in 1914 met gestucte gevel, oude bordes telefoonhark op het dak
De Heerenkamer na restauratie. De moerbalken worden gesteund door kraagstenen met kopjes.