Docent: Willem Vermeulen

Les 1: tijdvak 16e eeuw

 • Algemene inleiding op het begrip reformatie en protestantisme.
 • Luther, Erasmus, Calvijn.
 • Ontwikkelingen in Bergen op Zoom tussen 1517 – 1580.
 • 1580: de stad kiest voor de prins.
 • ds. Baselius – periode van opbouw van het maatschappelijk leven.

Les 2: tijdvak 1580 – 1829

 • Bevoorrechte religie en het gedoogbeleid.
 • Eglise Walonne en Lutherische Gemeinde.
 • 1747: de Fransen vernielen o.a. de Gertrudiskerk.
 • 1798: Bataafse republiek en de gelijkberechtiging der religies.
 • Het  ‘algemeen reglement’ van 1815 en de (binnen)kerkelijke strubbelingen.
 • De rechtszaak over de Gertrudiskerk en de bouw van de Maagdkerk.

Les 3: tijdvak 1828 – heden

 • 1857 afgescheidenen in de Dubbelstraat.
 • Vrijheid van onderwijs / schoolstrijd. Vereniging Nehemia.
 • 1892 afgescheidenen en dolerenden samen in de Moeregrebstraat
 • Begin twintigste eeuw: bouw van Vrederust.
 • Twee stromingen op het Hervormde erf / verenigingslokaal Williamstraat.
 • 1928: Bouw van de Gereformeerde kerk aan het Bolwerk.
 • ’40-45 en het I.K.O.
 • Vijftiger tot en met zeventiger jaren: Gereformeerd vrijgemaakten en de evangelische beweging.
 • Samen op Weg / fusie tot één protestantse gemeente rond de Ontmoetingskerk aan het Bolwerk.
 • Oecumenische ontwikkelingen.
Johannes Calvijn. ets 16e eeuw. Universiteitsbibliotheek Génève