Docent: Jan Brok

Les 1: van de Middeleeuwen tot de Reformatie

 • Gertrudiskapel (7e eeuw)
 • Taken van zusters, broeders en paters
 • Kapellen en kloosters
 • Reformatie in de stad (1566/1580)
 • Contrareformatie: Van bisdom Luik naar Antwerpen

Les 2: Van verdrukking naar emancipatie

 • Schuilkerk Korenmarkt (1676)
 • 1830 parochies in Halsteren en Lepelstraat
 • 1853 herstel bisschoppelijk hiërarchie (bisdom Breda opgericht)
 • 1850 – 1960 katholieke heropleving
 • Verzuiling en emancipatie
 • Congregaties actief: onderwijs, gezondheidszorg en missie
 • Kerkenbouw en verenigingsleven

Les 3: Minderheidsgroep in een seculiere, pluralistische samenleving

 • -Vaticanum II (1962-1965)
 • Oecumene en interreligieuze openheid
 • Ontzuiling en secularisering
 • Globalisering en individualisering
 • Kerkkrimp én spirituele belangstelling