Docent: Koert Damveld

Deze cursus van drie bijeenkomsten behandelt de muziekgeschiedenis vanaf de oudheid tot aan de tegenwoordige tijd, met speciale aandacht voor muziek die op een of andere manier is verbonden met Bergen op Zoom. Waarschijnlijk klonk er al muziek bij de Romeinse offerplaats en later, op bijna dezelfde locatie, in de nog kleine middeleeuwse Gertrudiskerk. Economische voorspoed in de late middeleeuwen maakte dat zangers en componisten van naam de stad met hun muziek verrijkten. De heren en markiezen van Bergen op Zoom hadden lang niet allemaal muzikale aanleg of interesse, maar enkelen onder hen hadden een hofkapel die zich kon meten met die van de voornaamste Europese hoven.

Door de reformatie en de nieuwe rol als vestingstad versoberde het muzikale leven in de zeventiende en achttiende eeuw. Bergen op Zoom was echter wel vaak het onderwerp van kleine en grote composities, zoals in het bekende volkslied Merck toch hoe sterck. Ook aan Europese hoven, in kerken en theaters vonden muziekuitvoeringen plaats met een hoofdrol voor Bergen op Zoom. In de negentiende eeuw speelden de militairen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van nieuw muzikaal elan in de garnizoensstad en er ontstond tegelijkertijd ook een burgerlijke muziekcultuur. Uit het samenspel van muziekschool, koren en harmonieën zou in de twintigste eeuw een rijk geschakeerd en kwalitatief hoogstaand muziekleven ontstaan met theatermuziek, jazz, pop, klassieke muziek en natuurlijk vastenavondmuziek.

Kijk ook eens naar het verslag van deze Hofzaallezing.

Jacob Obrecht, toegeschreven aan Quinten Metsys