Docent: Marco Vermunt

SIDS
De lessen worden in samenwerking met Stichting In Den Scherminkel gegeven in het Gemeentelijk Archeologisch Depot, Wassenaarstraat 59, kelder.

De meest gestelde vraag door niet-archeologen, als ze archeologische vondsten zien, luidt  “hoe weet je nu hoe oud zoiets is?” De cursus vondstdeterminatie geeft een kijk in de wereld van de archeologische vondsten en dateringsmethoden.
De cursist maakt kennis met de verschillende vondstcategorieën zoals keramiek, glas, bouwfragmenten, metalen en organische materialen. Door de vormontwikkeling en de functie van objecten te bestuderen, leren de cursisten hoe je deze kunt dateren. Ook dateringstechnieken zoals de koolstof-14 methode komen aan bod.
De cursisten leren hoe het verleden gereconstrueerd kan worden uit het afval dat onze voorouders achterlieten, en –vooral- wat de beperkingen daarbij zijn.
In de cursus wordt ook een en ander verteld over de restauratie van archeologische vondsten.