Detail van een kaart uit 1592 van Ortelius

Docent: Cees Vanwesenbeeck

In de module Dorpen in het Markiezaat maakt u kennis met de omgeving van de stad. Hoe is Bergen op Zoom uitgegroeid tot het centrum in dit rechtsgebied. Er wordt ingegaan op de machtsverhoudingen in het Markiezaat en de relatie tussen stad en platteland.

Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende dorpstypen en de factoren die een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van de verschillende woonkernen. Zo zijn er typische polderdorpen, maar ook oude nederzettingen.
Er wordt ingegaan op de geschiedenis van de verschillende dorpen in het gebied van het voormalige Markiezaat en de ontwikkeling tot de huidige gemeenten, inclusief de gemeentelijke herindelingen. Per dorp worden ook de belangrijkste monumenten behandeld en de herkomst van soms heel fraaie toponiemen of veldnamen.