De Grebbe: een historisch stadsriool dat een bezoek meer dan waard is.

In de eerste Waterschans van 2019 attendeerde voorzitter Koert Damveld op de komst van (leden van) Brabants Heem naar de Brabantse Wal. Hij hoopte op ‘een flinke delegatie van onze Kring’ onder de deelnemers tijdens deze heemdagen, die op 22 en 23 augustus worden gehouden. Merkwaardig genoeg bleef het daarna oorverdovend stil.
De eigen media van de Kring en Halchterth wezen de leden jammer genoeg niet nader op dit evenement. Slechts een bekendmaking die (pas) vanaf 15 juni op de website van Brabants Heem staat, maakte duidelijk wat het programma zou omvatten en hoe men zich aan kon melden. Inschrijving als deelnemer kon tot uiterlijk 9 juli plaatsvinden.
De stichting Brabants Heem overkoepelt momenteel 123 Brabantse heemkundekringen met meer dan 33.000 leden. Het bestuur van Brabants Heem en alle aangesloten kringen in Brabant zijn voor 100% vrijwilligersorganisaties. Daarom geeft het bestuur met enthousiasme en overtuiging veel aandacht aan het vrijwilligerswerk. Ook de Geschiedkundige Kring en Halchterth hebben zich onder deze koepel geschaard. Behalve het voorzien in de jaarlijkse heemdagen  attendeert Brabants Heem op activiteiten van deelnemende heemkundekringen. Daarvoor is een agenda op de website aanwezig.

Uit navraag bij de secretaris van de Kring blijkt dat er in totaal 70 deelnemers zich hebben aangemeld. Zij worden officieel welkom geheten door (een vertegenwoordiger van) het college van B&W en gaan onder begeleiding van SBM gidsen tijdens een stadswandeling enkele aansprekende monumenten in de stad bezoeken.
De tweede dag staat in het teken van het buitengebied. Met een inleiding door Willem de Weert in Ossendrecht wordt men geïnformeerd over het ontstaan van de Brabantse Wal en waarom dit gebied zo bijzonder is. Per fiets gaan de deelnemers de Brabantse Wal bekijken, en ontdekken tevens hoe de bewoners gebruik maakten van de mogelijkheden die deze Wal bood, De fietstocht loopt behalve langs de Wal verder langs de Westbrabantse Waterlinie, vanaf de Waterschans tot aan fort de Roovere, waar natuurlijk de toren Pompejus met uitzicht over het Halsters Laag, ofwel het zoute inundatiegebied en liniewal bekeken worden. Ook de contouren van het fort zelf zijn vanaf deze toren zeer goed te zien. De inmiddels wereldberoemde brug door vestingwal en water (meestal aangeduid als ‘Mozesbrug’) behoeft geen verdere aanbeveling.

Fort de Roovere is een plek van internationale allure met zijn bijzondere brug en toren

Deelnemers krijgen hiermee een goed beeld van de (militaire) inrichting van het gebied in vroeger tijden, en het strategische   belang van Bergen op Zoom door zijn ligging aan de Scheldedelta aan het noordelijke uiteinde van de Brabantse Wal.

Deelname aan het programma is trouwens niet kosteloos, waarbij opgemerkt moet worden dat de kosten opgaan aan de diverse maaltijden die de deelnemers worden aangeboden en het gebruik van een huurfiets.

Vergelijkbare berichten