Het organiseren van lezingen is één van de middelen om kennis over historische onderwerpen op belangstellenden over te dragen.
In het eerste kwartaal van het jaar worden in samenwerking met o.a. Heemkundekring Halchterth de Hofzaallezingen georganiseerd.
De in deze lezingen behandelde onderwerpen zijn uiteenlopend van aard, en hebben betrekking op personen, gebeurtenissen of gevolgen uit, respectievelijk voor stad en land van Bergen op Zoom.

Daarnaast organiseert de Kring afhankelijk van het thema ook regelmatig een lezing tijdens de Maand van de Geschiedenis.

Verder worden verspreid door het jaar lezingen georganiseerd die aansluiten op de actualiteit of op andere activiteiten van de Geschiedkundige Kring.

Van lezingen worden waar mogelijk verslagen gemaakt en op de website geplaatst. Na verloop van tijd ontstaat zo een extra naslagwerk van hetgeen eerder werd geboden. Wanneer een elders gehouden lezing raakvlakken heeft met de doelstellingen van de Geschiedkundige Kring, en zo’n lezing door de
redactie is bijgewoond, kan hiervan soms ook een verslag op de website verschijnen.