De Geschiedkundige Kring is een vereniging met bijna 1200 leden waarvan u via deze website voor minimaal €27,- per jaar lid kunt worden. Door het (cadeau)lidmaatschap steunt u het werk van de Kring: bestudering en verspreiding van de geschiedenis van stad en land van Bergen op Zoom. Opkomen voor het cultureel erfgoed en het verwerven van objecten die van belang zijn voor de geschiedenis van stad en land.
Het cadeaulidmaatschap omvat 4 kwartalen van het (gemiddeld) 50 pagina’s tellende tijdschrift de ‘Waterschans’. Met boeiende artikelen en vaste rubrieken en uitnodigingen voor excursies, lezingen en cursussen.
Daarnaast krijgt de ontvanger het ledengeschenk, het tweejaarlijks geschenk aan de leden. In het formulier is een keuze te maken welk boek u graag aanbiedt.
Wilt U het lidmaatschap cadeau doen? Vul dan het formulier hieronder in.