Jaarlijks is er een vast aanbod aan modules en een deel van de modules dat wisselt. In mei wordt het aanbod van het volgende cursusjaar bepaald en gepubliceerd op de website. We streven ernaar modules regelmatig te vernieuwen en uit te breiden. Het actuele aanbod dat open staat voor inschrijving is te vinden op deze inschrijfpagina.

*) Modules kunnen alleen worden gevolgd door zij die beschikken over het certificaat van het tweede leerjaar van de School voor Geschiedenis

Module 3: Kunst en Cultuur
Cees Vanwesenbeeck
30 september - 7 - 14 oktober 2024

In de module Kunst en Cultuur komen vooral onderwerpen aan bod die het leven in Bergen op Zoom vanaf de middeleeuwen tot het midden van de vorige eeuw aangenaam, leerzaam en ontspannen maakten.

Open voor inschrijving
Module 6: Gertrudiskerk
Han Bos
6-13-20 januari 2025

In drie lessen lopen we door de Gertrudiskerk (letterlijk) en de geschiedenis daarvan. Vanaf de bouw, de herbouw, tot de restauratie en de huidige inrichting.

Open voor inschrijving
Module 15: Oud schrift uit de 15e en 16e eeuw
Yolande Kortlever
3 - 10 februari en 10 maart

In de module Oud Schrift uit de 15e en 16e eeuw wordt tijdens drie lessen geoefend 

Open voor inschrijving
Module 17: Bergs dialect
De Berregse Kamer
30 september - 7 - 14 oktober 2024

Deze module, bestaande uit drie lessen, wordt in samenwerking met Stichting Dialectgenootschap De Berregse Kamer gegeven. Er zal aandacht gegeven worden aan het dialect in het algemeen en in het dialect Bergs in het bijzonder. Hoe legt men het Bergs dialect vast? Hoe schrijft men het Bergs dialect? Dit alles gebeurt op een actieve wijze.

Open voor inschrijving
Module 19: Protestantisme
Willem Vermeulen
28 oktober - 4 en 18 november 2024

In de module Protestantisme wordt de ontwikkeling van deze religie besproken van de Middeleeuwen tot aan de huidige tijd van kerkkrimp. Naast de algemeen historische kerkelijke historie van reformatie staat ook de lokale en regionale plaats die het protestantisme centraal.

Open voor inschrijving
Module 24: Vastenavond bij ons in ’t Krabbegat
Eric Elich
18 en 25 november - 2 december 2024

Vastenavond in Bergen op Zoom is een eeuwenoud feest dat uitgegroeid is tot het grootste feest in de stad, met symboliek, rituelen en bijzondere kostuums zoals lampenkappen, vogelkooien en gordijnen. De viering wordt georganiseerd door de Stichting Vastenavond, die voortbouwt op de tradities en volksvermakelijkheden die al sinds de middeleeuwen bestaan.

Open voor inschrijving
Module 10: Oud schrift uit de 17e en 18e eeuw
Cees Vanwesenbeeck
2 - 9 - 23 oktober 2023 (inschrijving gesloten)

In de module Oud Schrift uit de 17e en 18e eeuw wordt kennis gemaakt met de ontwikkeling van handschriften, taalgebruik en ambtelijke teksten uit de 17e en 18e eeuw. De module bestaat naast theorie ook uit oefenteksten die als huiswerk worden gegeven. De module is vooral bedoeld voor mensen die genealogisch onderzoek, onderzoek naar de geschiedenis van een huis of een historisch onderwerp doen. 

Gepland voor volgend seizoen
Module 20: Katholicisme
Jan Brok
30 oktober - 6 en 13 november 2023 (inschrijving gesloten)

In de module Katholicisme wordt de ontwikkeling van deze religie besproken van de Middeleeuwen tot aan de huidige tijd van kerkkrimp. Naast de algemeen historische kerkelijke historie van reformatie staat ook de lokale en regionale plaats die het katholicisme centraal. Van het bisdom en de congregraties, tot het onderwijs en de kerkgebouwen.

Gepland voor volgend seizoen

Niet ingeroosterde modules

Module 1: Bedrijvigheid en Industrie
Frans van Loon en Ard-Jan Bruys
19 - 26 februari en 4 maart

De module bedrijvigheid en industrie wordt gegeven door twee docenten die van meekrap en suiker tot aan de ijzergieterijen door de ontwikkeling van de bedrijvigheid in Bergen op Zoom lopen.

Niet ingepland
Module 2: Potmakers in Bergen op Zoom van ambachtelijk familiebedrijf naar industriële bedrijvigheid
Gerrit Groeneweg

Bergen op Zoom kent een onafgebroken pottenbakkerstraditie die terug gaat tot diep in de volle middeleeuwen. Eeuwenlang worden grote hoeveelheden gebruiksaardewerk geproduceerd en vooral in Zeeland en Amsterdam verkocht. In sommige tijden is ook Engeland een belangrijk afzetgebied. Vanuit Amsterdam wordt het potgoed verder naar steden rondom over de Zuider- en Oostzee verscheept, terwijl VOC-schepen het over de wereldzeeën naar alle windstreken brengen.

Niet ingepland
Module 4: Stadsplattegrond 2e helft 19e en 20e eeuw

Per les staat een periode centraal: die tot en met de Eerste Wereldoorlog, die tot circa 1970 en die tot onze tijd. Per periode sta ik stil bij de stedenbouwkundige groei van Bergen op Zoom, de keuzen die men maakte en bij de factoren die daarop van invloed waren: (industriële) bedrijvigheid, werkgelegenheid en welvaart, bewolkingsgroei, (volks)huisvesting en emancipatie, vervoer en verkeer.

Niet ingepland
Module 5: Historische ontwikkeling van het landschap rond Bergen op Zoom
Willem de Weert

Deze module wordt in samenwerking met Stichting Dialectgenootschap De Berregse Kamer gegeven. 

Niet ingepland
Module 7: Het Markiezenhof
Jan Weyts

Deze module wordt vanuit vier invalshoeken de geschiedenis van het stadspaleis in Bergen op Zoom.

Niet ingepland
Module 8: Vondstdeterminatie
Marco Vermunt
8 - 15 - 22 januari

De lessen worden in samenwerking met Stichting In Den Scherminkel gegeven in het Gemeentelijk Archeologisch Depot, Wassenaarstraat 59, kelder.

Niet ingepland
Module 9: Dorpen in het Markiezaat
Willem Vermeulen

In de module Dorpen in het Markiezaat maakt u kennis met de omgeving van de stad. Hoe is Bergen op Zoom uitgegroeid tot het centrum in dit rechtsgebied. Er wordt ingegaan op de machtsverhoudingen in het Markiezaat en de relatie tussen stad en platteland.

Niet ingepland
Module 11: De cultuur van de christelijke religie zoals (de inventaris van) de Gertrudiskerk die ons vertelt
Hans Smout (locatie Gertrudiskerk)

De lessen worden gegeven in de Gertrudiskerk, zodat u zich direct betrokken voelt bij de lesstof die het gebouw en het kerkelijk erfgoed dat zich daar bevindt als onderwerp heeft. Uiteraard zal er ook uitvoerig stil gestaan worden bij het immaterieel erfgoed (tradities, rituelen) waarvan de diverse visuele zaken getuigen.

Niet ingepland
Module 12: Inleiding archiefonderzoek
Yolande Kortlever en Cees Vanwesenbeeck

Stamboomonderzoek is populair. Ook op de televisie wordt hier veel aandacht aan besteed. Denk maar aan programma’s als Verre verwanten, Verborgen verleden en Brieven boven water.

Niet ingepland
Module 14: Portretten in het Markiezenhof

Een groot aantal portretten zal de revue passeren en onder het vergrootglas worden gelegd. Ook zal het ontstaan van het fenomeen portret in onze cultuur kort worden belicht en hoe het zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld. Na afloop van deze module zult U de portretten in het Markiezenhof met een ander oog bekijken, met meer begrip en inzicht, en zeker met meer plezier!

Niet ingepland
Module 16: Vissers en schippers
Marianne Sieuwe en Gerrit Groeneweg

Na een korte blik op de geschiedenis van de visserij zal de focus gelegd worden op het visgebied voor Bergen op Zoom. Hoe is dit gebied ontstaan? Het ingrijpen van de natuur op het gebied, de steeds veranderende loop van de Schelde en de gevolgen voor de bewoners en hun steden krijgen aandacht.

Niet ingepland
Module 21: Genealogie voor gevorderden
Elly van Eekelen

Heeft u de cursus genealogie voor beginners gevolgd en wilt u meer? Of heeft u al de nodige ervaring maar wilt u uw kennis opfrissen of u verdiepen in de details? Dan is de cursus genealogie voor gevorderden beslist iets voor u!

Niet ingepland
Module 22: Stadsgezichten en topografische voorstellingen

Na afronding van de module zal u een breed en gedegen inzicht hebben in het genre van de topografische voorstelling en de vele beeldtradities die Bergen op Zoom rijk is binnen dit genre.

Niet ingepland