Indexen online

De complete index van Het tijdschrift De Waterschans is online beschikbaar. Als u in de index op een titel klikt wordt meteen het betreffende artikel via de WBA-site getoond. De artikelen in de (meestal twee) jongste jaargangen echter zijn alleen in het blad zelf te raadplegen. Leden van de Kring krijgen dit kosteloos toegestuurd/ Niet-leden kunnen deze in de lokale boekhandel als los nummer aanschaffen.
Wellicht merkt u op dat er in de eerste jaren nummers ontbreken, en zelfs een hele jaargang afwezig is. Dat is geen fout in de index, dat is een gevolg van het destijds soms wat onregelmatig verschijnen. Daarom loopt ook het aantal jaargangen niet parallel met de leeftijd van de Geschiedkundige Kring.
Ook kunt u rechtstreeks op de site van West Brabants Archief zoeken naar elk trefwoord, en door elke afzonderlijke editie heen bladeren.

Tevens treft u hier nog indexen van twee vroegere tijdschriften met veel historische informatie over Bergen op Zoom. Ook hier zijn de titels voorzien van koppelingen naar elk artikel afzonderlijk.
Er is ook een index van de Ghulden Roos (hier niet aangegeven, op aanvraag wel verkrijgbaar) met interessante publicaties over de Bergse historie maar de daarin opgenomen artikelen zijn helaas niet op internet te vinden. 
Heemkundekring Het land van Gastel stelt zijn jaarboeken via internet beschikbaar.