De werkgroep Quiz organiseert jaarlijks een Geschiedenisquiz. Alleen in het Coronajaar 2019 kon de quiz niet doorgaan. De quiz wordt door de deelnemers gewaardeerd als aanjager van het historisch besef, een verrijking voor wie geïnteresseerd is in de rijke historie van Bergen op Zoom.

Teams van maximaal zes deelnemers spelen de quiz. De quiz is uitdagend en competitief, maar het gezelligheidsaspect speelt ook een rol. Uiteraard beantwoorden de teams de vragen vanuit hun eigen parate kennis.

De quiz telt vier rondes met kennisvragen en drie tussenrondes die beeld- en geluidsvragen kunnen bevatten. De onderwerpen die aan bod komen in de kennisrondes zijn zeer gevarieerd en hebben in grote lijn betrekking op de (Bergse) geschiedenis en geschiedenis van de nabije omgeving. Ook vragen over bekende Bergenaren (kunstenaars, schrijvers, geestelijkheid, bestuurders, sportlui) kunnen aan bod komen evenals vragen over ingrijpende gebeurtenissen, herdenkingen, verenigingsleven.

Bij de themarondes kunt u denken aan geluidsfragmenten, aan foto’s en tekeningen van historische voorwerpen, gevelstenen, krantenknipsels, (verdwenen) gebouwen, schilderijen, vaandels, opschriften op huizen, shirts van sportverenigingen, etc.

De Geschiedenisquiz vind doorgaans in het voorjaar, april / mei, plaats op een vrijdagavond. Na de quiz is er de prijsuitreiking van een wisselbeker voor het winnende teams. De quiz eindigt tussen 22:30 en ± 23:00. Het inschrijfgeld bedraagt 35 Euro per team.

Durft u de uitdaging aan om uw kennis van de geschiedenis van Bergen op Zoom en omstreken in teamverband op de proef te stellen? Neemt u dan per email contact met mij op via joostdegraauw@geschiedkundigekringboz.nl Ik stuur u dan een email terug met aanvullende informatie en een inschrijfformulier.