De Geschiedkundige Kring is een vereniging met ongeveer 1200 leden waarvan u via deze website voor minimaal €27,- per jaar lid kunt worden. Door het lidmaatschap steunt u het werk van de Kring: bestudering en verspreiding van de geschiedenis van stad en land van Bergen op Zoom. Opkomen voor het cultureel erfgoed en het verwerven van objecten die van belang zijn voor de geschiedenis van stad en land.

U ontvangt trouw elk kwartaal het (gemiddeld) 50 pagina’s tellende tijdschrift ‘De Waterschans’. Naast boeiende artikelen en vaste rubrieken treft u daarin ook uitnodigingen aan voor excursies, lezingen, cursussen en de jaarlijkse ledenvergadering. Bovendien heeft u recht op het tweejaarlijks geschenk aan de leden.
Als u nu lid wordt krijgt u dit geschenk (of een geschenk uit eerdere jaren, mits nog beschikbaar) als extra hartelijk welkom.

Opzeggingen of wijzigingen van de contactgegevens kunt u doorgeven via ledenadministratie@geschiedkundigekringboz.nl

Wilt U lid worden? Vul dan het formulier hieronder in.