De School voor Geschiedenis biedt cursisten de gelegenheid om kennis te maken met de geschiedenis van stad en ommeland van Bergen op Zoom, in de context van de regionale en internationale geschiedenis. De School staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in het verleden van Bergen op Zoom en omstreken. Leden en niet-leden zijn van harte welkom. Er is geen minimum opleiding vereist.

De School biedt elk seizoen een eerste en tweede cursusjaar en losse modules aan. Het cursusjaar loopt van midden september tot eind april. De lessen worden gegeven op maandagavond van 19.30 u tot 21.30 u in het MollerJuvenaat aan de Le Grandstraat.

Het curriculum van de School bestaat uit twee cursusjaren van elk 10 lessen. Na het volgen van die twee cursusjaren kunnen vervolgens modules van telkens drie lessen gekozen en gevolgd worden.

Daarnaast bieden we op aanvraag ook cursussen op maat aan (mail voor de mogelijkheden naar svg@geschiedkundigekringboz.nl)

Het concept-rooster voor cursusjaar 2024-2025 is hieronder te vinden.

Kosten

Het cursusgeld voor het eerste cursusjaar (koffie/thee tijdens de pauze en digitale lesmaterialen) bedraagt € 130,-. Leden van de Geschiedkundige Kring krijgen hierop een korting van € 30,-. Modules kosten €30,- voor leden en €39,- voor niet-leden

Lid zijn van de Geschiedkundige Kring loont, want lidmaatschap bedraagt namelijk € 27 per kalenderjaar. Lid worden van de Geschiedkundige Kring kan door het aanmeldformulier op onze inschrijvingspagina in te vullen, klik hier voor deze pagina.

Data en plaats

Lesavonden, van 19.30 – ca. 21.30 uur, zijn op maandagavond in het MollerJuvenaat, Le Grandstraat te Bergen op Zoom.
U kunt zich vanaf mei aanmelden voor het eerstvolgende cursusjaar 2023/2024.

Modules en cursusjaren

Cursusjaar 1 School voor Geschiedenis
Start 23 september 2024

Het eerste jaar bestaat uit negen lesavonden plus een bijzondere stadswandeling. Na een algemene inleiding zal ingegaan worden op de nederzettingsgeschiedenis en de stadsplattegrond. gevolgd door lessen over bestuur en rechtspraak, religie, jaarmarkten en kermissen, vroege bedrijvigheid en industrie, de militaire geschiedenis en een beknopte inleiding op bouwgeschiedenis.

Open voor inschrijving
Cursusjaar 2 School voor Geschiedenis
Start 30 september

Het tweede jaar gaat verder waar het eerste cursusjaar gestopt is. Ook wordt een aantal nieuwe onderwerpen behandeld als literatuurgeschiedenis, mode, onderwijs en muziek. Toegankelijk voor iedereen die cursusjaar 1 heeft gevolgd.

Open voor inschrijving
Module 3: Kunst en Cultuur
Cees Vanwesenbeeck
30 september - 7 - 14 oktober 2024

In de module Kunst en Cultuur komen vooral onderwerpen aan bod die het leven in Bergen op Zoom vanaf de middeleeuwen tot het midden van de vorige eeuw aangenaam, leerzaam en ontspannen maakten.

Open voor inschrijving
Module 6: Gertrudiskerk
Han Bos
6-13-20 januari 2025

In drie lessen lopen we door de Gertrudiskerk (letterlijk) en de geschiedenis daarvan. Vanaf de bouw, de herbouw, tot de restauratie en de huidige inrichting.

Open voor inschrijving
Module 15: Oud schrift uit de 15e en 16e eeuw
Yolande Kortlever
3 - 10 februari en 10 maart

In de module Oud Schrift uit de 15e en 16e eeuw wordt tijdens drie lessen geoefend 

Open voor inschrijving
Module 17: Bergs dialect
De Berregse Kamer
30 september - 7 - 14 oktober 2024

Deze module, bestaande uit drie lessen, wordt in samenwerking met Stichting Dialectgenootschap De Berregse Kamer gegeven. Er zal aandacht gegeven worden aan het dialect in het algemeen en in het dialect Bergs in het bijzonder. Hoe legt men het Bergs dialect vast? Hoe schrijft men het Bergs dialect? Dit alles gebeurt op een actieve wijze.

Open voor inschrijving
Module 19: Protestantisme
Willem Vermeulen
28 oktober - 4 en 18 november 2024

In de module Protestantisme wordt de ontwikkeling van deze religie besproken van de Middeleeuwen tot aan de huidige tijd van kerkkrimp. Naast de algemeen historische kerkelijke historie van reformatie staat ook de lokale en regionale plaats die het protestantisme centraal.

Open voor inschrijving
Module 24: Vastenavond bij ons in ’t Krabbegat
Eric Elich
18 en 25 november - 2 december 2024

Vastenavond in Bergen op Zoom is een eeuwenoud feest dat uitgegroeid is tot het grootste feest in de stad, met symboliek, rituelen en bijzondere kostuums zoals lampenkappen, vogelkooien en gordijnen. De viering wordt georganiseerd door de Stichting Vastenavond, die voortbouwt op de tradities en volksvermakelijkheden die al sinds de middeleeuwen bestaan.

Open voor inschrijving