Excursies vormen een belangrijk onderdeel in het activiteitenpakket van de Geschiedkundige Kring. De kring kent 3 typen excursies, de grote jaarexcursie, de kleine excursies van de reisclub, beide georganiseerd door de werkgroep Excursies en de stadsexcursies georganiseerd door het bestuur.

Het organiseren van lezingen is één van de middelen om kennis over historische onderwerpen op belangstellenden over te dragen. Aankondigingen van lezingen en verslagen ervan kunt u onder het menu “nieuws” vinden.

De werkgroep Quiz organiseert jaarlijks een Geschiedenisquiz. Over 4 ronden kennisvragen en 3 themarondes komen uiteenlopende vragen over de geschiedenis van Bergen op Zoom en omgeving aan bod.