Binnen de Kring zijn de volgende werkgroepen actief:

Werkgroep Waterschans

 • Henk Boot
 • Koert Damveld
 • Jan van de Kasteele (hoofdredacteur)
 • Piet Oosthoek (eindredactie)
 • Cees Vanwesenbeeck (adviseur)
 • Corné de Weert (fotografie)
 • Willem de Weert
 • Laurijs Weyts (afstemming website)

email: waterschans@geschiedkundigekringboz.nl
contactpersoon bestuur: Koert Damveld

Toezicht distributie Waterschans

Jos van Rijn, penningmeester bestuur

Werkgroep Boeken

 • Elvira Adriaansen
 • Marc van der Steen
 • Willem Vermeulen
 • Jan Voorsluijs
 • Gertrude van Roode

E-mail: wgboeken@geschiedkundigekringboz.nl
contactpersoon bestuur: Elvira Adriaansen

Werkgroep Excursies

De werkgroep ontwikkelt het jaarprogramma van cultuurhistorische studiereizen en bezoeken voor de leden van de Geschiedkundige Kring.
De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

 • Wally van den Boom
 • Freek Huisman
 • Ineke Winkel
 • Plonie de Winter

E-mail: excursies@geschiedkundigekringboz.nl
contactpersoon bestuur: Frans van den Berg

Behalve de meer reguliere excursies organiseert deze groep ook uitstapjes voor de z.g.n. ‘reisclub’. Dergelijke reizen staan open voor leden van deze reisclub.

Werkgroep Hofzaallezingen

Deze werkgroep is een samenwerkingsverband tussen Markiezenhof, Geschiedkundige Kring en Halchterth. Voor de winterperiode zorgt de werkgroep voor een viertal aansprekende lezingen met een link naar de geschiedenis. Deze lezingen zijn openbaar toegankelijk. Tegen een kleine entree krijgen belangstellenden vier maal een interessant onderwerp geboden. Voor meer informatie kijkt u op de kalender en/of in op deze website aanwezige verslagen van eerdere lezingen.

 • Wally van den Boom
 • Bart van Eekelen
 • Joss Hopstaken
 • Yolande Kortlever
 • Lia Rozendaal

contactpersoon bestuur:

Werkgroep Industrieel Erfgoed

Deze werkgroep is voortgekomen uit de Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom (SIEB). De werkgroep heeft de intentie het verspreiden van de kennis over en bevordering van het behoud van het industrieel erfgoed van de gemeente Bergen op Zoom ende belangstelling voor industrieel erfgoed levend houden.
De werkgroep tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. Het inventariseren en documenteren van industrieel erfgoed en het bestuderen van bronnen over dit erfgoed.
 2. Het uitgeven van boeken, brochures en andere publicaties over industrieel erfgoed en de samenhang met andere aspecten van de lokale samenleving.
 3. Het organiseren van of medewerking verlenen aan lezingen, symposia, evenementen, bedrijfsbezoeken en excursies.
 4. Het monitoren van herstel, renovatie en verantwoorde herbestemming van industrieel erfgoed.

De werkgroep tracht hiermee te bereiken dat de Bergse bevolking, bedrijven en gemeente waarde hechten aan het behoud van het industrieel erfgoed van Bergen op Zoom en
de naaste omgeving.

  • Ard-Jan Bruijs
  • Toon Franken
  • Willem Kruf
  • Frans van Loon
  • Cees Matthijssen
  • Wim Staal
  • Evert Stoffels

E-mail: info@bergenopstoom.nl / industrieelerfgoed@geschiedkundigekringboz.nl

contactpersoon bestuur: Klaas Plompen

Werkgroep Quiz

 • Ton van den Boom
 • Joost de Graauw (voorzitter)
 • Johan van Geel
 • Klaas Plompen
 • Cees Vanwesenbeeck
 • Frank Wierckx

E-mail: quiz@geschiedkundigekringboz.nl
contactpersoon bestuur: Klaas Plompen

Werkgroep School voor Geschiedenis

contactpersoon bestuur: Martijn van Schaik

Werkgroep Website

 • Marcel van Gastel
 • Ad van Loon
 • Laurijs Weyts

E-mail: webteam@geschiedkundigekringboz.nl
contactpersoon bestuur: Laurijs Weyts