Binnen de Kring zijn de volgende werkgroepen actief:

Werkgroep Waterschans

 • Jac Backx
 • Henk Boot
 • Koert Damveld
 • Jan van de Kasteele (hoofdredacteur)
 • Piet Oosthoek (eindredactie)
 • Cees Vanwesenbeeck (adviseur)
 • Willem de Weert
 • Laurijs Weyts (afstemming website)

Vormgeving en opmaak: Hotel Zeezicht
Fotografie: Corné de Weert

email: waterschans@geschiedkundigekringboz.nl
contactpersoon bestuur: Gerard Franken

Toezicht distributie Waterschans

Sanneke van den Boom

Werkgroep Boeken

De werkgroep streeft ernaar elke twee jaar een historisch boek, een geschiedkundige prent of kaart uit te brengen als geschenk aan de leden van de Geschiedkundige Kring. Deze publicaties zullen veelal een specialistisch karakter hebben. De voorbereidingen en begeleiding en indien nodig ook het (deels) schrijven van deze ledengeschenken ligt in handen van de Werkgroep Boeken.

 • Elvira Adriaansen
 • Willem Vermeulen
 • Jan Voorsluijs

E-mail: wgboeken@geschiedkundigekringboz.nl
contactpersoon bestuur: Elvira Adriaansen

Werkgroep Excursies

De werkgroep ontwikkelt het jaarprogramma van cultuurhistorische studiereizen en bezoeken voor de leden van de Geschiedkundige Kring.
De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

 • Wally van den Boom
 • Freek Huisman
 • Ineke Winkel
 • Plonie de Winter

E-mail: excursies@geschiedkundigekringboz.nl
contactpersoon bestuur: Gerard Franken

Behalve de meer reguliere excursies organiseert deze groep ook uitstapjes voor de z.g.n. ‘reisclub’. Dergelijke reizen staan open voor leden van deze reisclub.

Werkgroep Hofzaallezingen

Deze werkgroep is een samenwerkingsverband tussen Markiezenhof, Geschiedkundige Kring en Halchterth. Voor de winterperiode zorgt de werkgroep voor een serie aansprekende lezingen met een link naar de geschiedenis. Deze lezingen zijn openbaar toegankelijk. Tegen een kleine entree krijgen belangstellenden een serie interessante onderwerpen aangeboden. Voor meer informatie kijkt u op de kalender en/of in op deze website aanwezige verslagen van eerdere lezingen.

 • Janine de Kok
 • Klaas Plompen
 • Wally Sep

contactpersoon bestuur: Janine de Kok

Werkgroep Industrieel Erfgoed

Deze werkgroep is voortgekomen uit de Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom (SIEB). De werkgroep heeft de intentie het verspreiden van de kennis over en bevordering van het behoud van het industrieel erfgoed van de gemeente Bergen op Zoom ende belangstelling voor industrieel erfgoed levend houden.
De werkgroep tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. Het inventariseren en documenteren van industrieel erfgoed en het bestuderen van bronnen over dit erfgoed.
 2. Het uitgeven van boeken, brochures en andere publicaties over industrieel erfgoed en de samenhang met andere aspecten van de lokale samenleving.
 3. Het organiseren van of medewerking verlenen aan lezingen, symposia, evenementen, bedrijfsbezoeken en excursies.
 4. Het monitoren van herstel, renovatie en verantwoorde herbestemming van industrieel erfgoed.

De werkgroep tracht hiermee te bereiken dat de Bergse bevolking, bedrijven en gemeente waarde hechten aan het behoud van het industrieel erfgoed van Bergen op Zoom en
de naaste omgeving.

 • Ard-Jan Bruijs
 • Frans van Loon

contactpersoon bestuur: Klaas Plompen

Werkgroep Quiz

 • Ton van den Boom
 • Joost de Graauw (voorzitter)
 • Ad van Loon
 • Klaas Plompen
 • Cees Vanwesenbeeck
 • Sjef de Wit

E-mail: quiz@geschiedkundigekringboz.nl
contactpersoon bestuur: Klaas Plompen

Werkgroep School voor Geschiedenis

 • Onno Bakker
 • Tom Goosen
 • Flores Remijn
 • Martijn van Schaik (voorzitter)
 • Kees Withagen
 • Eef Oosters

E-mail: svg@geschiedkundigekringboz.nl
contactpersoon bestuur: Martijn van Schaik

Werkgroep Jeugd

De werkgroep heeft tot doel het vergroten van betrokkenheid bij lokale geschiedenis bij de jeugd. Hiervoor richt de werkgroep zich in eerste instantie op het basisonderwijs. Ook onderzoekt de werkgroep op welke wijze het middelbaar onderwijs en in de toekomst ook mede cultuurhistorische organisaties betrokken kunnen worden.

De Werkgroep Jeugd bestaat uit:

 • Elvira Adriaansen
 • Frans van den Berg
 • Wally Sep
 • Sjef de Wit

E-mail: jeugd@geschiedkundigekringboz.nl
Contactpersoon bestuur: Elvira Adriaansen

Werkgroep Website

 • Ad van Loon
 • Laurijs Weyts

E-mail: webteam@geschiedkundigekringboz.nl
contactpersoon bestuur: Laurijs Weyts