Excursies vormen een belangrijk onderdeel in het activiteitenpakket van de Geschiedkundige Kring. De kring kent 3 typen excursies:

  • de grote jaarexcursie
  • de kleine excursies
  • de stadsexcursies

Zoveel mogelijk wordt op deze site een samenvattend verslag over de excursies geplaatst. Daarbij gaat het natuurlijk vooral om informatie over het doel van een excursie, zodat de informatie nog eens nageslagen kan worden. Ook zij die niet aan de excursie deelnamen kunnen dan een korte indruk krijgen van het gebodene.

Grote excursie

Jaarlijks organiseert de Werkgroep Excursies voor de Geschiedkundige Kring de jaarexcursie, waarvoor zij alle leden uitnodigt. In het verleden ging de reis onder andere naar Lelystad, Mechelen ***. De aankondiging van de jaarexcursie, kosten en wijze van aanmelden geschiedt steeds in De Waterschans.

Kleine excursies / Reisclub

De Werkgroep Excursies organiseert regelmatigcultuur/historische busreizen naar tentoonstellingen en naar historisch interessante locaties. Leden die belangstelling hebben voor deze excursies moeten zich daarvoor bij de Werkgroep aanmelden. Men treedt dan toe tot de ‘reisclub’ en ontvangt voor elke activiteit een persoonlijke uitnodiging. Men kan zich per mail aanmelden via excursies@geschiedkundigekringboz.nl

Stadsexcursie

Veelal op zondagochtend verzorgt het bestuur van de Geschiedkundige Kring voor zijn leden jaarlijks een of meerdere stadsexcursies. Bezoeken onder deskundige begeleiding aan archeologische opgravingen, historische panden (soms in voorbereiding op of tijdens restauratie) en interessante locaties in Bergen op Zoom. Via De Waterschans en op de website worden de leden hierover geïnformeerd. De deelname is gratis.