De Geschiedkundige Kring van stad en land van Bergen op Zoom heeft de ANBI status. Dat is een Algemeen Nut Beogende Instelling, die zich voor minstens 90% inzet voor het Algemeen Nut. Dit is met name interessant bij uw giften aan de Geschiedkundige Kring vanwege de extra fiscale aftrek. Meer informatie daarover vind u hier op de site van de belastingdienst. Kortom, u kunt méér schenken dan u wellicht dacht!

RSIN nummer

8050.20.512 Het verplichte standaardformulier publicatieplicht is hier in te zien.

Contactgegevens

Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Postbus 280 4600AG Bergen op Zoom KvK 40280920 Eerste aanspreekpunt is de secretaris onder emailadres: secretaris@geschiedkundigekringboz.nl De jaarstukken van de afgelopen jaren zijn hieronder terug te vinden: 202120202019, 2018, 2017, 2016, 2015,.2014, 2013, 2012, 2011. Het bestuur van de Geschiedkundige Kring is onbezoldigd.