De Algemene ledenvergadering wordt op dinsdag 23 april 2013 gehouden in de Ontmoetingskerk, Bolwerk Zuid 134 (ingang Thomas de Rouckstraat) te Bergen op Zoom.

 

De stukken voor de ALV:

De agenda van de ALV

Het jaarverslag over het 44e verenigingsjaar.

De financiële Jaarstukken van 2012

Het verslag van de ALV van 2012

Vergelijkbare berichten