De te bouwen toren Pompejus op Fort de Roovere kan rekenen op steun uit de meest uiteenlopende delen van de samenleving. Van particulieren tot de overheid en van het bedrijfsleven tot cultuurgoedbewakers, iedereen draagt bij aan de realisatie. De werkgroep, die druk bezig is met het verwezenlijken van Pompejus, is daarom ontzettend blij met de financiële en inhoudelijke bijdrage van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom. Het is een nieuwe erkenning van het belang van deze toren.

De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom richt zich op het bevorderen van kennis, met betrekking tot de geschiedenis van westelijk Noord Brabant en van het Markiezaat Bergen op Zoom in het bijzonder. Tevens spant zij zich in voor het behoud van waardevol cultureel erfgoed en het landschap. Bij die missie past zonder meer de belangstelling voor het project Pompejus, zowel vanwege de ligging als de doelstelling van het fort. De Kring heeft daarom een schenking van 1500 euro overgemaakt om aan de realisatie bij te dragen en gaat daarnaast in lijn met zijn doelstellingen actief deelnemen in de totstandkoming van het informatiecentrum.
De Geschiedkundige Kring ziet graag dat bezoekers straks vanaf Pompejus op historisch verantwoorde wijze rond kunnen kijken. Daarom is het idee ontstaan om op de toren borden te plaatsen met bij de zichtlijnen behorende uitleg, waarin vanzelfsprekend de historische benadering voorop staat. Tevens heeft de Kring aangeboden om te helpen bij het inrichten van het informatiecentrum, voor zover het gaat om de historie van het gebied. Daarbij komt uiteraard de betekenis van de ‘Linie’ aan de orde, in het kader van de bescherming van Bergen op Zoom door de eeuwen heen. Intern gaat zij aan de slag om met een kleine projectgroep de beschikbare kennis te structureren en voor te bereiden. Er zijn al contacten met de Stichting West Brabantse Waterlinie en met stadshistoricus Yolande Kortlever, die eerder heeft gepubliceerd over de linie en de onderwaterzettingen.

De Pompejus werkgroep is ontzettend blij met de ondersteuning en erkenning van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom. De financiële bijdrage is zeer welkom natuurlijk, want zonder budgetten geen toren, maar ook de inhoudelijke bijdrage en medewerking is een belangrijk signaal. Deze toren hoort nu al bij Fort de Roovere -al staat ie er nog niet- en gaat een belangrijk cultureel en sociaal-maatschappelijk icoon op de West Brabantse Waterlinie vormen, mogelijk gemaakt door erfgoedorganisaties, het bedrijfsleven, de provincie, de gemeentes én natuurlijk bijdragende particulieren.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *