Prof Han Leune

Strikt genomen behoort Steenbergen niet tot ‘stad en land van Bergen op Zoom’, het aandachtsgebied van de Kring. Hier is toch (weer?) een uitzondering.
Prof Han Leune, die onder (veel) meer heeft bijgedragen aan de kennis over de Waterschans en de Westbrabantse Waterlinie, werd op 25 mei 2022 onderscheiden met het ereburgerschap van de gemeente Steenbergen.  Volgens burgemeester en wethouders komt de heer Leune nadrukkelijk de Erepenning van de gemeente Steenbergen toe omdat hij naast zijn drukke werkzaamheden – op vrijwillige basis – uitgebreid wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan naar de geschiedenis van Steenbergen. Hieruit zijn in de loop van de tijd vele tientallen publicaties, boeken en lezingen over de meest uiteenlopende onderwerpen voortgekomen. Deze zijn van onschatbare waarde voor de geschiedschrijving van Steenbergen.

Drs Frans van Eekelen

Het college is tevens van mening dat de tweede ereburger drs. Frans van Eekelen zijn “steentje” in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de geschiedschrijving van Steenbergen, de stad waar hij geboren en getogen is. Na zijn pensionering is de heer Van Eekelen geschiedenis gaan studeren en na zijn afstuderen in 2010 is hij zich verder gaan verdiepen in de historie van Steenbergen.
Jubileumboek
Dit leidde in eerste instantie tot het boek “De Vloek van de Zeemeerminnen” (2014) en later tot het boek “Een verdeelde stad/Verzet in Steenbergen 1940-1945” (2019). Vervolgens heeft hij twee jaar lang zijn ziel en zaligheid gegeven voor de realisatie van het meer dan lijvige Jubileumboek dat eind vorig jaar is verschenen ter gelegenheid van 750 jaar Steenbergen – 25 jaar één gemeente. (in de Waterschans 2022-01 staat op pag 45 ev een artikel over dit boek) Zonder de inbreng van de heer Van Eekelen zou het onmogelijk zijn geweest de geschiedenis van alle kernen over de periode 1272-1953 te verenigen en te vereeuwigen.

Erepenning Steenbergen

Als dank voor hun bijzondere prestaties – beiden hebben letterlijk en figuurlijk geschiedenis geschreven – worden de heren Leune en Van Eekelen met de toekenning van de Erepenning van de gemeente Steenbergen nu als het ware ook zelf vereeuwigd.

In zijn dankwoord wees Prof Leune er nog op dat dank zij een publicatie als ‘750 jaar Steenbergen‘ de regionale geschiedenis nu ook voor jongere generaties toegankelijk is, zodat het ‘gevaar’ dat geschiedenis alleen voor ‘oud en grijs’ is, bezworen is. Dit boek wordt zelf geschiedenis.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *