Bijdrage Geschiedkundige Kring aan de raadsvergadering Visie Buitengebied