De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom richt zich op bevorderen van kennis met betrekking tot de geschiedenis van westelijk Noord Brabant, en van het Markiezaat Bergen op Zoom in het bijzonder en richt zich daarbij vooral, maar niet uitsluitend, op de bewoners van het bedoelde gebied.

De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom is een statutaire vereniging met rechtspersoonlijkheid. Deze vereniging heeft dan ook een bestuur dat is samengesteld uit door de leden gekozen onbezoldigde bestuursleden. Deze bestuursleden hebben via onderliggende werkgroepen meestal ook andere functies binnen de organisatie van de Geschiedkundige Kring.

De Geschiedkundige Kring heeft een ANBI status, alle informatie daaromtrent kunt u hier inzien.

De doelstellingen van de Geschiedkundige Kring.

De statuten van de Geschiedkundige Kring.

Het huishoudelijk reglement van de Geschiedkundige Kring.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Wij versturen met enige regelmaat nieuwsbrieven waarin wij onze activiteiten vermelden.

Om op de hoogte te blijven, meld je aan voor de nieuwsbrief.