Anton van Duinkerken (Prof. dr. Willem Asselbergs, 1903-1968) kwam in de jaren dertig openlijk in het geweer tegen het nationaalsocialisme en de NSB in het bijzonder. Dat was destijds niet zo vanzelfsprekend; vele andere katholieke intellectuelen sloten zich namelijk aan bij de nationaalsocialisten. Wat dreef Van Duinkerken om zich hiertegen te verzetten en op te komen voor de democratie? Welke rol speelde zijn katholieke geloof daarbij?
Vanuit Van Duinkerkens stellingname tegen het nationaalsocialisme kan ook een blik worden geworpen op onderdrukking en verzet vandaag de dag. Wat betekent het om in verzet te komen bij onderdrukking? Hoe bijzonder was het verzet in de Tweede Wereldoorlog ten opzichte van verzet in onze tijd?
De enkele maanden geleden opgerichte Stichting Anton van Duinkerken Nu organiseert een (eerste) publieksbijeenkomst op 9 november a.s. om deze wellicht bekendste oud-inwoner van Bergen op Zoom onder de aandacht te brengen. En dan in het bijzonder zijn verzet tegen het regime dat in de jaren ’40- ’45 een donkere deken over Europa wierp.
Tijdens zijn leven was Van Duinkerken dé verpersoonlijking van de progressieve katholieke stem in literaire, culturele en politieke debatten. Hij was een veelzijdig persoon: dichter, schrijver, journalist, hoogleraar en lid van talloze besturen en commissies. Een blik terug in de geschiedenis brengt Anton van Duinkerken al snel weer tot leven.
Dat laatste gaat plaatsvinden tijdens de voorgemelde publieksbijeenkomst, die zal plaatsvinden de Markiezaatsbibliotheek, Kortemeestraat 17. Het programma, dat  start om 13.30u en duurt tot 16.00u,  is als volgt:

  • Lezing over de opkomst van het nationaalsocialisme binnen de biografie van Anton van Duinkerken door dr. Michiel Besters (voorzitter Stichting Anton van Duinkerken Nu).
  • Voordracht van Van Duinkerkens gedicht Ballade van den katholiek door Emiel Wilbrink.
  • Lezing over de vraag hoe mensen hun gedrag vormgeven tijdens onderdrukking door prof.dr. Ismee Tames (NIOD/Universiteit Utrecht).

Voor het luttele bedrag van €5.-. inclusief koffie/thee en wat lekkers krijgt u een zeer boeiend programma voorgeschoteld.

Aanmelden geschiedt via de website van de Stichting. ngetwijfeld kunt u zich daar ook aanmelden als Vriend van Anton.

 

Vergelijkbare berichten