Ofschoon het vijftigjarig jubileum van de Geschiedkundige Kring alweer twee jaren terug was, is dat met het blad De Waterschans pas nu het geval. In de beginjaren kwakkelde het blad qua verschijningsfrequentie, maar niet met zijn gezondheid: het bevatte ook toen al vele zeer interessante artikelen. Praktisch alle artikelen werden door de leden aangeleverd. Editie 2020-01 is hierin bijzonder; alle redactionele artikelen zijn gewijd aan een bijzondere Bergenaar: Willem Asselbergs, beter bekend onder zijn pseudoniem  Anton van Duinkerken.

Ambtsaanvaarding Professor dr. W.J.M.A. Asselbergs (rechts) 30 januari 1953 R-K Universiteit Nijmegen. Later zou Asselbergs rector magnificus aan dezelfde universiteit worden.

Ofschoon Willem Asselbergs eigenlijk alleen zijn jeugd en jonge jaren in Bergen op Zoom (St Jozefstraat en Lievevrouwestraat) doorbracht heeft hij zijn hart hier wel (op tweeërlei wijze) verloren: Zijn vrouw Nini is ook een Bergse, en de Bergse Vastenavond wist hem als een Griekse sirene steeds weer naar de stad te trekken. De artikelen, alle samengesteld door (bestuurs-)leden van de nog jonge stichting Anton van Duinkerken NU! hebben grotendeels betrekking op Van Duinkerkens band met die zelfde Vastenavond.
Van Duinkerken was echter veel méér dan dat; onder dit pseudoniem publiceerde hij een rijk oevre aan boeken en gedichten, terwijl hij onder zijn ware naam Willem Asselbergs bekleedde hij belangrijke functies.
De  stichting Anton van Duinkerken NU! heeft zich als taak gesteld deze bijzondere Bergenaar opnieuw voor het voetlicht te brengen, door lezingen, presentaties en publicaties. Deze editie van de Waterschans is er één van.

Leden van de Geschiedkundige Kring krijgen het blad thuisgestuurd;
Losse nummers zijn verkrijgbaar bij de boekhandels Quist en Van de Kreek te Bergen op Zoom

Vergelijkbare berichten