In de nieuwe Waterschans die binnenkort op uw deurmat valt, vindt u de volgende artikelen:

Crusio: ijsmakers sinds 1915
Een interview met Coen Crusio.
Daphne Valentijn
Wie kent deze Bergse ijsmakers niet? Inmiddels is de derde generatie succesvol bezig met deze lekkernij, waarvoor menigeen even een stop maakt in de Wouwsestraat. Coen Crusio vertelt meer over zijn passie voor het ijsmakersvak en hoe het allemaal in 1915 begonnen is.

De Zoomweg: het verhaal achter de autosnelweg A4
Deel 1: het tracé langs Wouw (1959-1971).
Stefan Sweijen
De plannen voor een (tweede) verbinding tussen de havens Rotterdam en Antwerpen dateren niet van de laatste tijd; al ver voor het gereedkomen van de huidige verbinding waren er plannen met geheel andere tracévoorstellen, die het om meerdere redenen niet haalden. In deze artikelenserie wordt de ontwikkeling en uiteindelijke realisatie van deze voor West Brabant zo belangrijke verbinding chronologisch in kaart gebracht.

Replica’s voor de vernielde Engelse gedenkstenen
Ton Putter
In de St Gertrudiskerk waren gedenkstenen aangebracht ter nagedachtenis van de Engelse militairen die in de nacht van 8 maart 1814 omkwamen bij de mislukte poging om het Franse leger uit de stad Bergen op Zoom te verjagen. Bij de kerkbrand op 10 april 1972 zijn deze stenen verloren gegaan. De plannen om een replica van deze gedenkstenen terug te plaatsen krijgen inmiddels vaste vorm.

Een inkerving in de gijzelkamer
Gevangenen lieten in de Gevangenpoort sporen achter.
J. Dekker
Soms telden ze de dagen af met turfstreepjes, maar er werd meer gevonden bij de laatste restauratie van de 13e eeuwse stadspoort.

Rivaliteit op het hoogste niveau
De animositeit tussen Jan van Walhain en Filips van Kleef als factor in de Vlaamse Opstand (1488-1492)
Joey Spijkers
In de artikelenserie ‘De geschiedenis van Bergen op Zoom’ door drs G.A. Huijbregts kwam de Vlaamse opstand al eerder aan de orde. (deel 4, Waterschans 3 2000). Daarin wordt wel de rol van Jan van Walhain en Filips van Kleef beschreven, maar niet in hoeverre het verloop van de politieke verhoudingen werden beïnvloed door hun onderlinge relatie. Dit artikel beschrijft de invloed ervan op de opstand aan het licht.

Daarnaast natuurlijk de gebruikelijke mededelingen van het bestuur en de redactie. Ook wordt u nogmaals geattendeerd op vacatures in het bestuur. Voor wat betreft de komende periode vindt u bovendien:

 • Aankondiging Stadsexcursie naar de Heerenkamer en Witte Zaal in november.
 • Vooraankondiging voor de Hofzaallezingen in 2016,
 • Een oproep voor het Ledengeschenk voor 2018 met de werktitel ‘Bergen in Brokken’.

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

 1. In het verhaal door Daphne Valentijn over de ijsmakers Crusio is mijns inziens een kleine fout geslopen. In het artikel wordt op blz, 105 in de alinea rechtsonder het volgende vermeld:
  (citaat):”Adrie Crusio verbouwde eveneens zijn ijssalon in de Wouwsestraat 44 in de jaren 1990. Hij (dat zou dan Adrie moeten zijn) voegde zijn Crusio’s ijssalon en Crusio’s koffieshop (afb.6) samen en liet een uniforme winkelpui plaatsen. De ijssalon was succesvol. Adrie had echter geen opvolger en besloot om te stoppen. Coen merkte vanaf die tijd een duidelijke toename van klandizie in de avonden “.(einde citaat)
  Wat hier niet aan klopt is dat het niet Adrie Crusio van de Wouwsestraat 44 was die de beide pandjes aaneen voegde met een nieuwe uniforme pui, doch zijn zoon Wim Crusio. En hij, Wim, heeft uiteindelijk besloten te stoppen bij gebrek aan opvolging.
  Er waren overigens 2 Wim Crusio’s:
  a) Een zoon van Adrie en z’n vrouw Corrie (Wouwsestraat 44)
  b) Een zoon van Cees en z’n vrouw Annie (Wouwsestraat 10). Deze laatste is een oom van de huidige uitbater Coen Crusio.

  Ook wel aardig is het om te vermelden (voor Coen Crusio zelf) dat de naam Busio (waar Crusio een verbastering van zou zijn) niet enkel in Limburg voorkomt, maar ook in de regio Breda. In de zweefvliegerij zijn de lieren van Busio (waarmee de zweefvliegtuigen omhoog getrokken worden) een begrip. Zelf heb ik in mijn onderwijsjaren nog les gegeven aan een kind van een van die Busio’s; Diana uit Oosterhout N.Br.

  Verder is het een leuk en herkenbaar verhaal!

  Paul Sturm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *