In het vierde nummer van De Waterschans in 2017 treft U de volgende artikelen aan:

Aankondiging van een nieuwe werkgroep
De Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Zoom, ook bekend als de SIEB, gaat over in een nieuwe werkgroep binnen de Geschiedkundige Kring. Deze neemt de naam aan van de Werkgroep Industrieel Erfgoed, afgekort de WIE.

Een schenking door markies Antonius van Bergen. Een analyse van de diplomatieke gift van een glas-in-loodraam aan de pastoor van Roosendaal in 1538/1539
Bart van Eekelen
De Bergse markies heeft in 1538/1539 een bedrag geschonken aan de toenmalige pastoor van Roosendaal voor een glas-in-loodraam. In dit artikel wordt aan de hand van de tekst van de rekeningpost bekeken wat de aanleiding was van de schenking, wie de ontvanger was, wat de relatie was tussen de schenker en ontvanger, hoe het venster eruitgezien kan hebben en waar het precies terechtkwam. Door de schenking in de context van de tijd te plaatsen, kunnen over deze aspecten aannames worden gedaan.

Confiscaties van de Raad van Beroerten in Bergen op Zoom
Joey Spijkers
Precies 450 jaar geleden zond de hertog van Alva een legertje commissarissen van zijn Raad van Beroerten het land in om beslag te leggen op de goederen van de aanhangers van de nieuwe religie. Aan de hand van oude en nieuwe bronnen schrijft Joey Spijkers over het optreden van de commissarissen en van de ontvanger van de confiscaties in Bergen op Zoom. Enkele casussen, zowel van rijke kooplieden als van vrouwen die zonder inkomsten waren geraakt nadat hun hervormde echtgenoten de stad waren ontvlucht, worden uitgelicht.

Een gildekom uit 1746 van het Arbeyders– of Cordewagencruyersgilde ontdekt
Cees Vanwesenbeeck
De zeer recente ontdekking van een zilveren gildekom van het Bergse Arbeyders- of Cordewagencruyersgilde is uitgebreid in de pers geweest. Het betreft een uiterst zeldzaam en waardevol stuk Bergs edelsmeedwerk van onmiddellijk vóór de plundering van 1747. In het artikel van Cees Vanwesenbeeck, de voormalige stadsarchivaris en co-auteur van Zilver in en rond Bergen op Zoom, wordt de kom beschreven en wordt een aantal interessante aspecten belicht.

De Waterschans is verkrijgbaar bij de reguliere boekhandel in Bergen op Zoom en Halsteren. Leden van de Geschiedkundige Kring krijgen dit kwartaalblad als element van het lidmaatschap automatisch toegestuurd.
Aankondigingen van voorgaande edities vindt u hier
Een overzicht van alle Waterschansen vanaf 1968 vindt u hier

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *