In de laatste Waterschans van 2015 vindt u de volgende artikelen:

Van de redactie: reactie op een lezersbrief
Bart van Eekelen
Het artikel over Van de Laarschot had een lezersbrief ten gevolge over een boek over Bergenaren tijdens de Tweede Wereldoorlog dat bij Juten gedrukt zou worden, maar nooit is verschenen. Een korte reactie daarop.

Aanvulling op Crusio: ijsmakers sinds 1915
Daphne Valentijn
Naar aanleiding van meerdere reacties op het interview met Coen Crusio schreef Daphne Valentijn nog een correctie en aanvulling op de familiegeschiedenis van de Bergse ijsmakers.

Uit de archiefdoos
Conja van der Meule
De eerste aflevering van een nieuwe reeks van korte artikelen over grappige, bijzondere of interessante archiefstukken in het Markiezenhof. Bij de aanvraag van een bezoeker duiken ze soms onverwachts op aan de balie van het informatiecentrum.Conja van der Meule roept de lezers ook op om te reageren. En een geheel nieuwe rubriek in de Waterschans, wat komt er nog meer tevoorschijn?

Een bestemming voor het Geertruidaplein
Jan Weyts
Het is niet eenvoudig om historisch verantwoord aan een straat of plein een bestemming te geven die past in de stedenbouwkundige eisen van de huidige tijd. De Vereniging Binnenstad treedt niet alleen op als waakhond, maar ook als constructief meedenkend partner. In dit artikel is een voorstel vervat van de Vereniging Binnenstad voor de herinrichting van het Geertruidaplein.

Het Steurke, Vismarkt 3
Jan Weyts
Aan Jan Weyts dankt De Waterschans een hele reeks van uiterst degelijke en vakkundige artikelen over interessante oude panden in Bergen op Zoom. Zo ook het verhaal over Het Steurke. Het artikel bestaat uit twee delen: een geschiedenis van het eigendom van het huis en een bouwkundige beschrijving. Die geschiedenis is er één van voortdurende samenvoegingen en splitsingen. Vismarkt 3 en Vismarkt 4 vormen eigenlijk één geheel. Het valt daarom te betreuren dat de restauratie beperkt moest blijven tot alleen Het Steurke op nummer 3.

De Zoomweg: het verhaal achter de autosnelweg A4
Deel 2: het tracé langs Steenbergen, 1972-2015
Stefan Sweijen
In het tweede deel van het verslag van zijn onderzoek naar de gang van zaken bij de besluitvorming en aanleg van de autosnelweg A4 beschrijft Stefan Sweijen hoe vanaf het begin van de jaren ’70 het project vertraging opliep en zelfs helemaal dreigde vast te lopen, dankzij een economische recessie en het ontstaan van een aantal nieuwe fenomenen in de vaderlandse politiek: actiegroepen, inspraak en milieubewustzijn.

Daarnaast in de mededelingen van bestuur en redactie:

  • In memoriam Theo Jansen
  • Afscheidscolumn van de vertrekkende hoofdredactrice Irene van Kemenade
  • Een woord van dank aan Irene
  • De eerste column van de nieuwe hoofdredacteur Jan Peeters
  • Mededeling Algemene Ledenvergadering
  • Aankondiging Hofzaallezingen 2016
  • Aankondiging geschiedenisquiz 2016

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *