In het eerste nummer van De Waterschans in 2017 treft U de volgende artikelen aan:

De terugkeer van een wapensteen Jan Peeters
Ooit werd de toegangspoort van fort De Roovere gesierd door een grote gevelsteen met het wapen van stadhouder Frederik Hendrik. De steen was kwijt, maar Halsternaar Jan Bax wist hem op te sporen. Binnenkort komt de steen terug naar onze gemeente. In het artikel leest U hoe een en ander in zijn werk is gegaan.

De restauratie van de voorgevel van De Grote Sevensterre Jan Weyts
In aanvulling op zijn belangrijke boek over de geschiedenis van de panden in de Lievevrouwestraat gaat restauratiearchitect Jan Weyts dieper in op de voorgevel van Lievevrouwestraat 38 en brengt hij verslag uit van de wijze waarop hij deze recent heeft gerestaureerd.

Bijvangst bij het zilveronderzoek Johanna Jacobs
Het onderzoek voor het historisch project Bergen op Zilver heeft geresulteerd in een overstelpende hoeveelheid nieuwe gegevens over zilversmeden in Bergen op Zoom en omgeving. In dit artikel wordt één casus uitgelicht: de ontstaansgeschiedenis van een bijzondere miskelk voor de Bergse priester Louis Goosen.

Zilver in en rond Bergen op Zoom, een fors boek over de zilversmeden in onze regio Cees Vanwesenbeeck
Oud-stadsarchivaris Cees Vanwesenbeeck geeft een voorbeschouwing op het boek dat ter gelegenheid van de zilvermanifestatie wordt gepubliceerd. In het artikel passeren enkele zilveren topstukken de revue, waaronder een door Cees in Florence ontdekt zestiende-eeuws draaginsigne van het Bergse St.-Jorisgilde.

De Waterschans is verkrijgbaar bij de reguliere boekhandel in Bergen op Zoom en Halsteren. Leden van de Geschiedkundige Kring krijgen dit kwartaalblad als element van het lidmaatschap automatisch toegestuurd.
Oudere edities vindt u hier

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *