In het tweede nummer van De Waterschans in 2017 treft U de volgende artikelen aan:

Van marginaal naar excellent! Aspecten van 200 jaar Rijksonderwijs in Bergen op Zoom Leon de Rond
Behalve dat vier middelbare scholen in Bergen op Zoom in het schooljaar 2016/2017 een jubileum vieren, bestaat het openbaar onderwijs in onze stad 200 jaar. In 1817 werd de Latijnse school heropgericht, zeer tegen de zin van het gemeentebestuur. Onder druk van de Gouverneur van de Provincie kon het gemeentebestuur er niet onderuit. Die Latijnse school is de voorloper van de Rijks HBS die in 1882 werd opgericht. Al vrij snel bleek de Rijks HBS leerlingen van buiten de stad aan te trekken en dat is nog steeds zo. Was er begin negentiende eeuw weerstand van het gemeentebestuur tegen de voorloper, inmiddels is de Regionale Scholengemeenschap ‘t Rijks een gemeentelijke school geworden. Het kan verkeren.

Het Mollerlyceum: Een Amsterdams Schoolgebouw in Bergen op Zoom Jan Kalker
100 Jaar geleden in 1916 begon wat nu het Mollerlyceum is als “R.K. Handelsschool met vier-jarige cursus”. In 1928 kwam er een eigen gebouw in de stijl van de Amsterdamse School. Daarna vond er nog twee maal een uitbreiding plaats. In dit artikel ligt de nadruk op het bijzondere van het schoolgebouw, in de bouwstijl van de Amsterdamse School. Daarvan is het Mollerlyceum een uniek voorbeeld van een schoolgebouw in Bergen op Zoom. De auteur behandelt in zijn artikel de kenmerken die zo typerend zijn voor de bouw in de stijl van de Amsterdamse School en zoals die te ontdekken zijn aan het schoolgebouw. Onderwijskundige vernieuwingen zijn niet aan het Mollerlyceum voorbij gegaan en diverse verbouwingen die de afgelopen 100 jaar plaatsvonden zijn verbonden met de onderwijskundige ontwikkelingen.

115 jaar Gymnasium Juvenaat Jan van de Kasteele
In een drieluik gaat de auteur in op de historie van het Juvenaat, ooit voluit geheten Rooms-Katholiek Gymnasium Juvenaat Heilig Hart. Het eerste deel van het drieluik focust op de geschiedenis van het Juvenaat als instituut en geeft inzicht in de locaties waar het onderwijs gegeven werd en wordt. Het tweede deel is gewijd aan de persoonlijke herinneringen van de auteur aan zijn schooltijd op het Juvenaat, aan het einde van de jaren zestig. Het klimaat op de school was aangenaam, maar ook beschermend. Dat blijkt een grote invloed gehad te hebben op de leerlingen, al werd dat soms pas met terugwerkende kracht duidelijk. Deel drie is de weerslag van een gesprek met de huidige rector over het heden, over waar het Juvenaat als onderwijsinstelling voor staat.

60 jaar Roncalli Scholengemeenschap 1957-2017 Willem de Weert
De Roncalli Scholengemeenschap is ontstaan uit de afdeling Middelbare Meisjesschool van het Mollerlyceum. Roncalli staat bekend om een specifieke onderwijskundige aanpak: het Daltononderwijs, op Roncalli ingevoerd onder de naam eigen tempo werkwijze. In dit artikel komt duidelijk naar voren wat die aanpak inhoudt. Maar ook welke terugkerende strijd er geweest is om die aanpak overeind te houden, in weerwil van de vele en grote onderwijsvernieuwingen die het middelbaar onderwijs in Nederland sedert de Mammoetwet overspoelden en de al dan niet gelukkig verlopen fusies en fusiepogingen die daarvan het gevolg waren. Roncalli heeft vele kwaliteitsslagen gemaakt en mag zich na visitatie door de Daltonvereniging sedert 2010 Daltonschool noemen. De gekozen onderwijsvorm staat daarmee nog fier overeind.

De Waterschans is verkrijgbaar bij de reguliere boekhandel in Bergen op Zoom en Halsteren. Leden van de Geschiedkundige Kring krijgen dit kwartaalblad als element van het lidmaatschap automatisch toegestuurd.
Aankondigingen van voorgaande edities vindt u hier

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *