Het juninummer van Waterschans is uit. Vol met mooie verhalen, fraaie foto’s van Corné de Weert, openhartige interviews en kritische columns. En een bijzondere, mysterieus aandoende, voorpagina gemaakt door vormgeefster Mirjam Drenth. Als opwarmer voor een opzienbarend artikel van de Bergse oud-stadshistoricus Yolande Kortlever. Zij beschrijft daarin haar minutieuze speurtocht naar de echte portretten van markiezin Marie Henriëtte de la Tour d’Auvergne (1708-1728) en markies Johann Christian van de Palts Sulzbach (1700-1733). Hingen die niet al tijden in Het Markiezenhof dan? Jawel, maar dat blijkt nu op een vergissing te berusten. Op die portretten staan twee andere hoogwaardigheidsbekleders afgebeeld en niet het bovengenoemde adellijke duo, zo ontdekte Yolande. Om daarachter te komen moest ze hemel en aarde bewegen. Omdat de door haar boven water gebrachte schilderijen met daarop Marie Henriëtte en Johann Christian in Duitse musea en op veilingsites onder verkeerde namen stonden geregistreerd.


Verder nemen we u mee naar het Oesterlab aan de Wittoucksingel. Jarenlang lag het pand uit 1937, naar een ontwerp van wijlen de Bergse architect Frans J. Rampart, verscholen in een groene oase. Als een soort sta-in-de-weg voor het doorgaand verkeer op de Van Konijnenburgweg. Inmiddels is het als industrieel erfgoed zelfs opgewaardeerd tot gemeentelijk monument. Dat uitgerekend toen deze Waterschans al bij de drukker lag, werd ontdaan van zijn natuurlijke beschutting en nu open en bloot in het zicht staat.
Verder een afscheidsinterview met de in april afgezwaaide voorzitter Koert Damveld van de Geschiedkundige Kring en een gesprek met zijn opvolger Gerard Franken. Diezelfde Koert Damveld laat in zijn rubriek Ongehoord musicoloog Thiemo Wind vertellen over componist en klokkendeskundige Jacob van Eyck, die in onze stad de basis legde voor zijn kennis over de klok. Altijd boeiend zijn de museumbezoeken van oud-archivaris Cees Vanwesenbeeck, die in zijn rubriek Buitengaats vaak nog weinig bekende kunstwerken laat zien met daarop Bergse aanknopingspunten.
Jan Weyts zoomt in op het Oosterlingenhuijs aan de Zuivelstraat dat door het stadsbestuur in 1477 beschikbaar werd gesteld aan kooplieden uit de Hanzesteden. Een gebaar waaruit blijkt hoezeer Bergen op Zoom destijds een goede relatie op prijs stelde met de handelaren uit die plaatsen. Oud-burgemeester Pieter Zevenbergen, één van de drie gastsprekers op de recent gehouden Hofzaallezingen van onze Kring, verhaalt hoe De Maagd eind jaren tachtig van kerk tot theater transformeerde en in de rubriek Ommeland richt Willem de Weert zijn blik op de expositie over kerken en kloosters in het Wilhelmietenmuseum in Huijbergen.

Vergelijkbare berichten